Hái lộc

Lên chùa lễ Phật đầu xuân

Thấy cành trụi lá

Bâng khuâng suốt ngày...

 

Ai cũng hái lộc cầu may

Thì cây... thất lộc

Tội này ai mang? 

 

Gieo nhân gặt quả rõ ràng

Lộc nào vô cớ trời ban cho người?!

 

NGUYỄN NGỌC HƯNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 486, tháng 1-2022

;