Đất đỏ và mầm xanh

Ngàn năm ba zan đỏ

Ngọn cỏ từng lên xanh

Bàn tay! Bàn tay mở

Nắng bừng lên trong ngần

 

Màu xanh từ buổi ấy

Còn biếc cả mai này

Khi đất hồng ngọn gió

Khoảng trời mây trắng bay

 

Khi ta về với cỏ

Đất đỏ lại lên hương

Bao vườn cây ủ nhựa

Cho xanh biếc mùa xuân

 

Đây cánh cò bay lả

Dòng sông vẫn đôi bờ...

Như ngọn cờ trước gió

Thao thức bản tình ca!

 

NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 483, tháng 12-2021

;