Với yêu thương

Thương em chín đợi mười chờ

Dài sông lắm bến nhiều bờ cũng thương

Biết yêu từ buổi xa trường

Chẳng nên thì cũng đã vương luỵ rồi

 

Thời gian phấn nhạt màu trôi

Đã tình nên phải đầy vơi với tình

Hành trang chỉ một bóng hình

Và quê hương với nghĩa tình trước sau

 

Tình yêu lắm sắc nhiều màu

Vẫn chung mong ước bên nhau trọn đời

Lời thương mãi nở trên môi

Đem yêu đến với ai người chưa yêu

 

PHAN THÀNH MINH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 483, tháng 12-2021

;