Thầy giáo vùng cao

Chia tay nơi lưng chừng đèo

Bạn về bản cũ tôi leo truông dài

Thượng ngàn mây núi vắt vai

Ngẩng đầu đá dựng, sương cài tóc mây.

 

Thầy, trò dựng lán nơi đây

Khe nghèo con nước, rừng gầy xác xơ

Bản làng như thực như mơ

Phên tre liếp nứa lững lờ non cao.

 

Lá tranh che trận mưa rào

Rừng thưa che gió rẻo cao lùa về

Thương đàn em nhỏ đam mê

Tuổi xanh cắm bản, xa quê lên ngàn.

 

Phong trần như đóa phong lan

Giang tay ôm trọn cả đàn em thơ.

 

NGUYỄN VIẾT LỢI

Nguồn: Tạp chí VHNT số 483, tháng 12-2021

;