• Văn hóa > Cổ truyền

NGƯỜI DAO ÁO DÀI VỚI TẾT NHẢY BÓI

Dao là tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Mông - Dao, có 7 nhóm địa phương, trong đó có người Dao áo dài (1), còn gọi là Dao làn tẻn, Dao tuyển... cư trú ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai và Lai Châu. Riêng ở Hà Giang, họ cư trú đông nhất ở huyện Vị Xuyên và ở Cao Bồ, một xã vùng cao, thuộc vùng đệm rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh, và vẫn giữ được nhiều phong tục, tập quán cổ truyền, trong đó có tết nhảy bói (lễ học bói).