• Văn hóa > Thư viện

Số hóa toàn văn nguồn tài liệu nội sinh tại Thư viện Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Trước xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và ảnh hưởng của mạng thông tin toàn cầu, việc quản lý, cung cấp thông tin của các thư viện ngày càng có vai trò quan trọng trong các trường đại học. Để đảm đương tốt vai trò của mình, cũng như đáp ứng nhu cầu của giảng viên, học viên, sinh viên trong việc tìm kiếm và sử dụng các tài liệu học tập và nghiên cứu, thư viện cần tiến hành số hóa toàn văn tài liệu nội sinh.

Quản lý nguồn học liệu điện tử tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Xây dựng nguồn học liệu (NHL) điện tử là một xu thế tất yếu và phổ biến ở các trường đại học trên thế giới và Việt Nam, không chỉ giúp giải quyết vấn đề lưu trữ, bảo quản tài liệu, mà còn hướng tới việc chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin, cải thiện dịch vụ cung cấp cho bạn đọc. Tuy nhiên, thư viện cần kết hợp hài hòa giữa tài liệu in truyền thống và tài liệu điện tử bởi mỗi loại hình tài liệu đều có những ưu và nhược điểm nhất định. Bài viết làm rõ thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển cách quản lý NHL điện tử tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Vai trò của thư viện trong việc phát triển nguồn tài liệu truy cập mở

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi thế giới từng ngày. Thư viện đại học cần có sự thay đổi mạnh mẽ theo xu hướng của thời đại: phát triển nguồn tài liệu truy cập mở. Nhiều thư viện trên thế giới đã xây dựng nguồn tài nguyên thông tin truy cập mở cung cấp miễn phí cho người sử dụng. Bài viết giới thiệu những lợi ích, xu thế phát triển của truy cập mở và vai trò của thư viện trong việc phát triển nguồn tài nguyên truy cập mở.

Marketing thư viện - tại sao không?

Nước ta có một mạng lưới thư viện rộng khắp, từ trung ương đến cơ sở, các cơ quan trường học từ bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, sau đại học… Trong bối cảnh có nhiều nguồn cung cấp thông tin như hiện nay, sử dụng công cụ marketing để thúc đẩy hoạt động và thu hút người dùng tin tìm đến thư viện là việc làm cần thiết. Marketing có vai trò quan trọng trong hoạt động thư viện, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và hình thành thói quen, tập quán của xã hội đối với việc sử dụng thông tin. Marketing thư viện là cầu nối giữa thư viện với người dùng tin. Quá trình Marketing gồm ba giai đoạn: nghiên cứu; xây dựng chiến lược; triển khai và kiểm tra kế hoạch.

Nâng cao hiệu quả phục vụ người dùng tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT) Huế là 1 trong 8 trường đại học thành viên thuộc Đại học Huế, được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 27-9-2002 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Khoa Kinh tế - Đại học Huế. Trung tâm Thông tin - Thư viện (TTTV) là đơn vị trực thuộc Trường ĐHKT Huế, được thành lập theo Quyết định số 50/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 04-01-2010 trên cơ sở Tổ Thư viện thuộc phòng Tổ chức - Hành chính trực thuộc Trường ĐHKT Huế. Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ người dùng tin tại Trung tâm TTTV.

Thư viện trường học trước ngưỡng cửa cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Thư viện trường học là một trong những bộ phận hỗ trợ công tác giáo dục bậc phổ thông. Với đối tượng phục vụ là bạn đọc nhỏ tuổi, hoạt động thư viện phải vừa tuân thủ theo những quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thư viện trường học, vừa đáp ứng được nhu cầu và phù hợp với tâm sinh lý của học sinh. Vai trò của thư viện trường học ngày càng được khẳng định trong sự nghiệp giáo dục đào tạo ở nước ta: “Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học thư viện và xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học, đồng thời thư viện tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị xây dựng nếp sống văn hóa mới cho các thành viên của nhà trường” (1).