Ra mắt Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển

Sáng 16-3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể lễ ra mắt Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển (trực thuộc Viện Văn hóa và Phát triển).

Tới dự có các đồng chí Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: GS, TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện; PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện.

Cùng dự có đại diện: Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo T.Ư); Cục Báo chí (Bộ TTTT); Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội (Bộ VHTTDL); các nhà nghiên cứu khoa học…

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Quyết định phân công nhiệm vụ Tổng biên tập và chúc mừng lãnh đạo Viện Văn hóa và Phát triển, Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển

Phát biểu tại đây, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng đã chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên của Viện Văn hóa và Phát triển đã có nhiều đóng góp, nỗ lực, kiên trì để cho ra đời Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển - tiếng nói của Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, và hơn nữa là của giới nghiên cứu văn hóa.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng khẳng định: Sự ra đời của Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển vào thời điểm này hết sức có ý nghĩa. Sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, một hướng tiếp cận rất mới từ trong quan điểm, chủ trương của Đảng ta, đã cụ thể hóa văn kiện Đại hội XIII, mà đặc biệt là tại hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 với bài phát biểu rất quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực, động lực của sự phát triển. Đấy cũng là cội nguồn của truyền thống Việt Nam, của đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Điều này cũng đặt ra những trọng trách cho Viện Văn hóa và Phát triển và Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển, phải làm sáng tỏ các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách không chỉ về văn hóa, mà còn là sự kết hợp giữa văn hóa với kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển không chỉ phải làm tốt công tác nghiên cứu mà còn phải phục vụ tốt công tác hoạch định chính sách.

Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng Viện Văn hóa và Phát triển và Hội đồng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển

Tại buổi lễ, PGS, TS Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển đã báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng đề án và xin cấp phép hoạt động Tạp chí; PGS, TS Hoàng Anh - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công bố: giấy phép xuất bản tạp chí, Quyết định thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí do PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và quyết định giao nhiệm vụ Tổng biên tập Tạp chí cho TS Nguyễn Tiến Thư, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển.

Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển ấn hành 3 tháng/kỳ, với các chuyên mục: Đường lối và chính sách văn hóa; Văn hóa Việt Nam và văn hóa thế giới; Diễn đàn trao đổi; Thông tin – tư liệu, sẽ là diễn đàn tin cậy của các nhà nghiên cứu khoa học, nhà quản lý và những người thực hành văn hóa công bố các công trình, nghiên cứu khoa học về văn hóa và phát triển.

Bìa số 1 Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển

Tin, ảnh: PV

;