Hương đời

Dùng dằng

Rồi cũng sẽ qua

Cơn ghen bóng gió

Như là…

Không ghen

Đời anh

Chỉ có mình em

Yêu và thương

Cứ đan xen

Từng ngày

Tình ta muối mặn

Gừng cay

Nồng nàn

Đắm đuối

Dâng đầy trao nhau

Xưa từng lội khúc sông sâu

Rồi băng đỉnh núi

Ngang đầu mây trôi

Đời ta trải nghiệm em ơi

Ngàn cay

Vạn đắng

Rối bời từng qua

Dù chưa chạm

Đỉnh vinh hoa

Hương đời

Cũng đã hoan ca bên mình

 

MAI MỘNG TƯỞNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 501, tháng 6-2022

;