Ký Ức

Vẫn còn những tiếng ru hời

Tai nghe nhớ lại một thời mẹ xưa

Vẫn còn có lúc nắng mưa

Đói no gắng giữ cho vừa lòng nhau

 

Vẫn còn đó những hàng cau

Tình ta vẫn thắm giàn trầu đất quê

Vẫn còn đom đóm lập loè

Nên trăng ửng nụ, tròn xoe giữa trời

 

Vẫn còn đó những cuộc đời

Mắt em giếng cũ dấu thời ấu thơ

Vẫn còn đó những mộng mơ

Nên dòng sông cứ lững lờ... trôi nghiêng.

 

TRỊNH MINH THUYẾT

Nguồn: Tạp chí VHNT số 501, tháng 6-2022

;