Xin đừng quên

Chiều rơi xuống tiếng ầu ơ…

Để quên trên lúa câu thơ chưa chồng

Nằm thơm mái tóc bềnh bồng

Trắng ngần bông bưởi

Cho lòng xuyến xao

 

Gánh về dăm khúc ca dao

Một thời đã hoá chiêm bao một thời

Chiến chinh khói lửa qua rồi

Trăm năm mỏi đợi còn người nơi đâu

 

Đường cày dài tới mai sau

Ấm êm chưa toại

Gian lao chưa dừng

Đắng cay chua chát đã từng

Thơm đường ngọt mật xin đừng quên nhau

 

PHAN THÀNH MINH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 501, tháng 6-2022

;