Hải Phòng tích cực thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

Trong thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng đã tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người. Do đó, nhận thức về phòng, chống mua bán người của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần phòng ngừa tội phạm mua bán người và các tệ nạn xã hội.

 

Năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội đã phối hợp với Công an thành phố, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức 1 lớp tập huấn và 54 buổi tuyên truyền phòng, chống mua bán người lồng ghép với tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn; viên chức thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân tại Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân; Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống mua bán người bằng các hình thức phong phú, đa dạng; Sở Lao động - Thương binh và xã hội đã phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Nông dân thành phố, UBND các quận, huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức 54 buổi tuyên truyền phòng, chống mua bán người lồng ghép với tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cho hơn 10.000 lượt người dân trên địa bàn thành phố; in, treo băng rôn, khẩu hiệu có nội dung: “Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội” tại những nơi đông người qua lại như cổng cơ quan của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân, Trung tâm Dịch vụ việc làm; in  4.000 tờ rơi có nội dung “Cảnh giác trước cạm bẫy của kẻ buôn người” để phát tại các buổi tập huấn, tuyên truyền.

Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội còn cho viết 70 tin bài, đăng tải 24 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo mới của trung ương và thành phố, đưa 50 tin tổng hợp về phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống mua bán người trên trang website của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, thu hút 50.640 lượt người truy cập; phối hợp với Báo Hải Phòng đăng tải nhiều văn bản, bài viết về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; để đẩy mạnh và nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện phối hợp với các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống mua bán người trên hệ thống truyền thanh của các địa phương, Cổng thông tin điện tử quận, huyện và các hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại các địa bàn cho hội viên và cộng đồng dân cư; lồng ghép nội dung Chương trình phòng, chống mua bán người với thực hiện phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị, kịp thời phổ biến các chính sách, pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh về phòng, chống tội phạm mua bán người.

Thông qua các hoạt động tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ và người dân trong công tác phòng, chống mua bán người và công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo số liệu báo cáo của Công an Hải Phòng, từ ngày 15/12/2022 đến 31/11/2023, trên địa bàn thành phố phát hiện 3 vụ mua bán người với 4 nạn nhân bị mua bán, trong đó 3 nạn nhân thuộc người tỉnh ngoài và 1 nạn nhân là người Hải Phòng. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, các nạn nhân đã được trao trả về địa phương và gia đình an toàn.

Trong thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tập trung vào các nhóm đối tượng nguy cơ cao để nâng cao nhận thức cho người dân, thực hiện tốt công tác phòng, chống mua bán người. Tăng cường phối hợp với các Sở, nghành, đoàn thể, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân một cách kịp thời theo Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 7/3/2023 về phối hợp trong công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân chuẩn bị sẵn sàng điều kiện về cơ sở vật chất, dịch vụ để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực về công tác phòng chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội tại các quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

 

TRIỆU MẠO

Nguồn: Tạp chí VHNT số 561, tháng 2-2024

 

;