Hiệu quả từ mô hình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong phổ biến giáo dục pháp luật, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phòng chống tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong những năm qua, kinh tế - xã hội ở các xã khu vực biên giới (KVBG) và những địa bàn khó khăn của tỉnh có những bước phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn do trình độ dân trí không đồng đều, thiên tai, dịch bệnh thường xảy ra. Hoạt động của các loại tội phạm ở KVBG vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm kinh tế, tội phạm công nghệ cao.... Các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân sinh... để tuyên truyền, kích động người dân, gây mất an ninh, trật tự ở KVBG.

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (PX03) đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình số 287/CTPH – VHĐA – CTĐ&CTCT “về việc phối hợp chiếu phim lưu động kết hợp với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023” với Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương trình đã xác định lấy người dân là trung tâm trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Với nội dung phối hợp và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với hai đơn vị đã tổ chức phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước gắn với tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền nội dung các Bộ luật về an ninh quốc gia, Luật Công an nhân dân, Luật An toàn giao thông; tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức cảnh giác về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng ngừa tệ nạn xã hội, phòng ngừa tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, tội phạm công nghệ cao …; tuyên truyền định hướng tư tưởng cho người dân trước những ảnh hưởng xấu của dư luận xã hội. Đồng thời trình chiếu các tin tức thời sự, phóng sự, tài liệu về tình hình an ninh, chính trị, văn hóa, xã hội của thế giới trong nước và của địa phương; chiếu các bộ phim truyện, phim tài liệu, tổ chức giao lưu hỏi đáp kiến thức pháp luật, các vấn đề thời sự kết hợp với hoạt động văn hóa văn nghệ, triển lãm nâng cao nhận thức và đời sống văn hóa cho người dân đặc biệt là đồng bào vùng sâu vùng xa, những địa bàn còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, khó tiếp cận với thông tin.

Phát huy vai trò xung kích, đi đầu của các Đội chiếu phim lưu động, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tổ chức chiếu phim lưu động kết hợp tổ chức 30 đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm tại địa bàn các huyện: A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc được 435 buổi với 74 lượt xã. Các điểm, đợt tuyên truyền phối hợp, lồng ghép nhiều loại hình tuyên truyền: Chiếu các phóng sự tuyên truyền tác hại của ma túy, một số quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, phân biệt các loại ma túy, các hành vi bị nghiêm cấm, trách nhiệm của cá nhân, nhà trường và các cơ sở giáo dục trong việc phòng, chống ma túy.... cùng với đó là trình chiếu bộ phim Nắng do Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất, có nội dung liên quan, chủ đề sát với nội dung tuyên truyền, từ đó nâng cao ý thức cho bà con nhân dân nâng cao cảnh giác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.

Nhằm thực hiện hiệu quả Đề án “Chuyển hóa tình hình ma túy tại địa bàn huyện A Lưới và tăng cường công tác phòng ngừa ma túy xâm nhập tuyến biên giới Việt – Lào trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”, phòng PX03 đã làm tốt công tác an sinh phối hợp cùng với Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức chương trình tình nghĩa xã hội, trao 200 phần quà trị giá 60 triệu đồng cho 3 bản giáp biên giới Lào (bản Kalo, bản Se Sap, bản Cô Tài), tổ chức khánh thành đường điện chiếu sáng năng lượng mặt trời (15 trụ đèn) trị giá 30 triệu đồng. Phối hợp phòng PH10, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức phổ biến giáo dục phòng chống tội phạm ma túy và trao tặng 50 suất quà trị giá 24 triệu đồng, khám, cấp phát thuốc cho bà con nhân dân xã Hương Nguyên – huyện A Lưới (cơ số thuốc trị giá 10 triệu đồng).

Với mô hình phối hợp hiệu quả giữa Phòng PX03 – Công an tỉnh và Trung tâm Văn hóa Điện ảnh – Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế là một mô hình phối hợp hiệu quả, là kênh thông tin quan trọng phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống các loại tội phạm... tuyên truyền thực hiện tốt an toàn giao thông, trật tự đô thị...  với nhiều hình thức tổ chức sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, gần gũi, dễ tiếp cận. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, phát huy được vai trò của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống các loại tệ nạn xã hội tại địa phương, nơi cư trú.

Từ những kết quả đạt được của mô hình phối hợp giữa hai đơn vị cho thấy, công tác phổ biến giáo dục pháp luật cần tiếp tục thay đổi nội dung, hình thức, phương pháp phổ biến giáo dục pháp luật, đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm công việc tuyên truyền gắn với văn hóa đồng bào để lồng ghép thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân KVBG, các xã đặc biệt khó khăn nắm chắc, hiểu rõ pháp luật. Tăng cường công tác phối hợp với tinh thần trách nhiệm cao giữa hai đơn vị, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn.

Việc ký kết phối hợp về việc triển khai công tác chiếu phim lưu động kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn tỉnh giữa hai đơn vị sẽ góp phần phát huy tốt vai trò cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân trong việc chấp hành pháp luật và ý thức cảnh giác đấu tranh phòng ngừa tội phạm; đồng thời xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tạo điều kiện cho người dân thụ hưởng các giá trị văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, góp phần nâng cao ý thức “sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật”, từ đó tham gia đóng góp xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển. 

 

HẰNG NGUYỄN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 558, tháng 1-2024

 

;