• Thông tin tư liệu > Chuyện chữ nghĩa

Thiết chế và thiết chế xã hội

Thiết chế là một từ Hán Việt. Từ này không phải là một từ thông dụng trong giao tiếp, chỉ được sử dụng trong các văn bản chuyên môn (thuộc lĩnh vực chính trị, xã hội, luật pháp) hoặc trên báo chí. Tuy nhiên, trên báo chí gần đây, từ thiết chế lại được dùng khác lạ, khi có tác giả quan niệm, truyền thông là thiết chế xã hội, thiết chế kiến tạo xã hội. Có phải từ này đã được cấp thêm nghĩa mới hay sao? Đó là vấn đề cần làm rõ từ góc độ Từ điển học.

Tiếng Hoa, tiếng Hán, tiếng Trung...

Một nữ đồng nghiệp đã trao đổi với tôi: “Anh ạ, có mấy sinh viên mới của tôi đang muốn học tiếng Trung, vì các em kháo nhau sinh viên biết ngoại ngữ này rất “đắt khách” ở ta. Khi tôi nói, tiếng Hán là ngôn ngữ khó học, khó viết thì các em giãy nảy: “Không, em học tiếng Trung Quốc chứ có học tiếng Hán đâu?”. Hình như họ cho rằng tiếng Hán khác tiếng Trung, học tiếng Trung thì “mốt” chứ học tiếng Hán dễ bị coi là “ông đồ, bà đồ”… Anh hiểu thế nào?”.