• Thông tin tư liệu > Chuyện chữ nghĩa

Giao phó sao không có giao trưởng?

LTT: Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất, lưu giữ và phản ánh bản sắc văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Tìm hiểu chiết tự ngữ nghĩa sẽ giúp ích không chỉ cho giao tiếp hằng ngày mà còn nâng cao khả năng thực hành văn bản của mỗi người được trong sáng, chuẩn xác. Với mong muốn đó, từ số này, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, kỳ 1: Nghiên cứu, thông tin lý luận mở thêm chuyên mục Chuyện chữ nghĩa, hy vọng sẽ được đông đảo bạn đọc đón nhận.