Yên Bái: Ra mắt tủ sách “Quê hương anh hùng” tại Khu di tích lịch sử quốc gia Căng và Đồn Nghĩa Lộ

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và Hưởng ứng các hoạt động Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ngày 12-4, Thư viện tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ ra mắt tủ sách “Quê hương anh hùng” và tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách báo, tổ chức xe Thư viện lưu động phục vụ bạn đọc tại Khu di tích Căng và Đồn Nghĩa Lộ.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sách

Khu di tích lịch sử quốc gia Căng và Đồn Nghĩa Lộ là nơi ghi dấu những chiến công hiển hách của quân và dân ta, đặc biệt là sự đóng góp công sức của quân và dân Yên Bái. Chiến thắng tại Căng và Đồn Nghĩa Lộ đã góp phần tạo đà cho chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu. Việc thành lập tủ sách “Quê hương anh hùng” tại Khu di tích là việc làm thiết thực góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết XIX của Đảng bộ tỉnh Yên Bái về “Khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa và xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”… nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân”; góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Đồng thời, giáo dục truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua các hoạt động của tủ sách nhằm nâng cao văn hóa đọc cho nhân dân các dân tộc của thị xã Nghĩa Lộ, góp phần tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về thành tích đạt được của tỉnh Yên Bái và của đất nước trong các năm qua; góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và của đất nước.

Giám đốc Thư viện tỉnh Yên Bái Đồng Thị Hồng Hạnh tặng 300 cuốn sách cho Tủ sách

Một tủ sách được mở ra, sẽ có rất nhiều người được hưởng thụ. Hy vọng rằng, tủ sách “Quê hương anh hùng” sẽ trở thành địa chỉ quen thuộc của nhân dân thị xã Nghĩa Lộ tìm đến đọc sách mỗi ngày, qua đó góp phần duy trì và khuyến khích phát triển văn hóa đọc cho nhân dân, lan tỏa tình yêu sách trong cộng đồng.

Nhân dịp ra mắt tủ sách, Thư viện tỉnh Yên Bái đã trao tặng 300 bản sách, làm vốn sách ban đầu để phục vụ nhân dân của thị xã Nghĩa Lộ.

Tin, ảnh: BÍCH LIÊN

(Thư viện tỉnh Yên Bái)

;