VĨNH PHÚC: Lập Thạch tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tiêm vắc- xin ngừa COVID - 19

Nhằm triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tiêm vắc - xin ngừa COVID – 19, Lập thạch đã tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn tiêm chủng. Theo đó, Trung tâm Y tế huyện, các cơ quan, địa phương phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng, thực hiện việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, và sử dụng vắc - xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng và chiến dịch tiêm chủng vắc - xin phòng COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế; tổ chức riêng điểm tiêm vắc - xin theo chương trình tiêm chủng mở rộng và vắc - xin phòng COVID-19. Tại một điểm tiêm chỉ được tổ chức tiêm 1 loại vắc - xin phòng COVID-19 trong mỗi buổi tiêm, tránh xảy ra tình trạng nhầm lẫn vắc xin. Thực hiện nghiêm nguyên tắc 3 kiểm tra, 5 đối chiếu và 5 đúng trong quá trình thực hành tiêm chủng vắc – xin; phát hiện sớm, chẩn đoán và xử trí kịp thời các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng vắc - xin theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 51/2017/TT-BYT của Bộ Y tế; công tác tiêm chủng đảm bảo đúng theo hướng dẫn tại Chương III của Bộ Y tế về việc tổ chức tiêm chủng vắc - xin phòng COVID-19.

Tiêm phòng vắc - xin nhằm tạo cho cơ thể có khả năng đáp ứng miễn dịch để dự phòng dịch bệnh. Các công dân cần thực hiện tốt công tác tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân.

 

THANH HƯƠNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 480, tháng 11-2021

;