HẬU GIANG: Mở lớp bồi dưỡng thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Lý – Phó Giám đốc Sở VHTTDL, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến
 

Trong hai ngày, 6 và 7/11/2021, Sở VHTTD (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Hậu Giang) đã mở lớp bồi dưỡng thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Dự lễ khai giảng có đại diện Lãnh đạo Vụ Gia đình (Bộ VHTTDL), cùng 80 học viên là thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh; là đại diện lãnh đạo UBND và một số ngành, đoàn thể ở 8 huyện, thị xã, thành phố.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, nên lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong việc giảng dạy và học tập. Mục tiêu của lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật và nâng cao kỹ năng, kiến thức về lĩnh vực gia đình nói chung, về Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam nói riêng cho đội ngũ lãnh đạo, công tác gia đình các cấp; đồng thời, tạo môi trường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, cách làm hay trong tổ chức thực hiện công tác gia đình giữa các học viên.

Qua hai ngày nghiên cứu, học tập và thảo luận sôi nổi với tinh thần trách nhiệm cao, các học viên đã tiếp thu đầy đủ nội dung của chương trình bồi dưỡng; thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế, bất cập trong hoạt động thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để cùng nhau làm sáng tỏ vấn đề. Qua đó, nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn cho đội ngũ làm công tác gia đình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang ngày thêm phát triển.

 

QUANG BÌNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 480, tháng 11-2021

;