Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế: Tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội của cả nước và từng địa phương, đây cũng là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Trong thời gian qua, cùng với các cấp, ngành, địa phương, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về sự kiện trọng đại này và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo không khí phấn khởi cho nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh có diễn biến phức tạp trong khu vực và cả nước.

Đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền

Thực hiện Kế hoạch 06 - KH/TU ngày 17/02/2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao về triển khai công tác tuyên truyền bầu của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xác định rõ vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng và lợi thế của các hoạt động văn hoá trong tuyên truyền bầu cử, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh đã có nhiều hoạt động tập trung cao cho công tác tuyên truyền bầu cử. Theo đó, đơn vị đã triển khai các hoạt động cổ động trực quan bắt đầu từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 6 năm 2021 với hệ thống hộp đèn tranh cổ động bầu cử do Cục Văn hóa Cơ sở - Bộ VHTTDL phát hành được lắp dựng xung quanh khuôn viên đơn vị. Lắp đặt màn hình led tại tiền sảnh và trình chiếu các nội dung về tuyên truyền, các phóng sự, phim tư liệu và tranh cổ động về bầu cử. Trang trí các băng rôn, panô, khẩu hiệu cùng với hệ thống cờ Đảng, Tổ quốc và loa phát thanh tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tạo nên không gian rực rỡ, giúp người dân cảm nhận không khí ngày hội đang đến rất gần. Bên cạnh đó, hoạt động triển lãm tranh cổ động tấm lớn với chủ đề “Ngày hội toàn dân” gồm 70 - 80 pano tranh cổ động tại các tuyến đường chính của thành phố Huế, các huyện, thị xã được thực hiện khoa học, bài bản và đảm bảo các yêu về mỹ thuật, ý nghĩa chính trị. Trong thời gian dịch bệnh chưa diễn biến phức tạp trên địa bàn khu vực, Trung tâm đã phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền về bầu cử tại trung tâm thành phố Huế, các huyện và thị xã trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt đơn vị đã chú trọng tăng cường tần suất chiếu các phim tư liệu, thời sự, tranh cổ động về bầu cử đến tại cơ sở ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa…; đồng thời biên tập tài liệu, thu âm, sản xuất 200 đĩa CD về bầu cử gửi cho các trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua các hoạt động này, góp phần giúp cử tri trong tỉnh nắm được mục đích, nội dung, ý nghĩa cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời cổ vũ, động viên nhân dân thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.   

       

Già làng Hồ Tân - xã A Ngo, huyện A Lưới cho biết: “Hằng ngày người dân trong bản đã được nghe, được xem các thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp của Đội chiếu phim lưu động tuyên truyền. Nhờ vậy bà con nắm chắc thông tin ngày bầu cử, cũng như tiểu sử của người ứng cử. Trong ngày bầu cử 23/5 tới đây, bà con chúng tôi sẽ chọn những đại biểu có đủ năng lực, trình độ, đại diện cho nhân dân cũng như đưa đất nước, địa phương ngày càng phát triển đi lên."

Hướng về Ngày hội lớn của toàn dân

Thông qua công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Thực hiện  kế hoạch của Sở Văn hoá và Thể thao về việc hướng dẫn công tác tuyền truyền bầu cử, Ban Giám đốc Trung tâm đã phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, phòng ban chức năng trực thuộc, triển khai kế hoạch cho hoạt động quan trọng này. Trong đó, công tác tuyên truyền phải được thực hiện kịp thời, có trọng tâm, hiệu quả và tiết kiệm; phù hợp với lộ trình, các bước của cuộc bầu cử, hỗ trợ đắc lực cho công tác triển khai bầu cử; đảm bảo thiết thực và hiệu quả, gắn với tuyên truyền, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021 và phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đoàn kết, sáng tạo thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” và các phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị, địa phương tạo sức lan tỏa, vừa tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi đơn vị.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng về bầu cử đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh nhận thức đúng, nắm quyền dân chủ, lựa chọn ra được những đại biểu xứng đáng đại diện cho Nhân dân tham gia Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, động viên các tầng lớp hân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác, chủ động tham gia cuộc bầu cử.  Bạn Nguyễn Minh Trí, ở thành phố Huế bày tỏ: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội lớn của toàn dân tộc, là ngày để công dân Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Ý nghĩa này càng trở nên sâu sắc hơn, đặc biệt với những bạn trẻ đủ 18 tuổi như em. Em đang rất mong đợi đến ngày bầu cử để thể hiện trách nhiệm của một công dân trẻ. Chắc chắn, đó là khoảnh khắc rất xúc động và tự hào.

Tới thời điểm này, mặc dù dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng nhiều tới các hoạt động của công tác tuyên truyền, nhưng vượt lên mọi khó khăn, trở ngại cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa về công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân; giúp cử tri nắm vững các quy định của Hiến pháp và Luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nắm vững quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong bầu cử, ứng cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn và bầu những người có đủ đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Đồng thời, cổ vũ, động viên cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

 

Tác giả: Nguyễn Hằng

Nguồn: Tạp chí VHNT số 462, tháng 5-2021

;