Thành phố Lào Cai chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa trong giai đoạn mới

Song song với phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, với sự cố gắng nỗ lực, ngành Văn hóa Thông tin của thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã không ngừng phát triển, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng xây dựng và phát triển văn hóa con người. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên của ngành Văn hóa Thông tin thành phố đã và đang phát huy truyền thống của ngành, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tích cực tham mưu phục vụ nhiệm vụ chính trị, phấn đấu thực hiện Nghị quyết của Đảng về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.

 

Trong suốt chặng đường gần 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ Lào Cai,  (1/9/1992  - 1/9/2022), công tác văn hóa thông tin, tuyên truyền của thành phố luôn là động lực tinh thần  quan trọng, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố Lào Cai đã về đích sớm cả 22/22 mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII trong đó có nhiều mục tiêu vượt mức cao. Đời sống, vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc đã trở thành  trách nhiệm của mỗi người dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, được tổ chức thường xuyên, rộng khắp từ thành phố đến cơ sở, lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, trường học, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, phát huy được giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, của dân tộc. Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao được quan tâm đầu tư xây dựng. Trong nhiệm kỳ đã xây mới được 27 Nhà văn hóa, trong tổng số  188 nhà văn hóa Khu dân cư, 100% các xã xây dựng nông thôn mới đảm bảo hệ thống thiết chế văn hóa theo quy định. Trên 90% Nhà văn hóa hoạt động phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được duy trì và nâng cao chất lượng. Phong trào xây dựng Nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được nhân dân tích cực hưởng ứng, toàn thành phố có: 343/431 tuyến phố văn minh, 6 tuyến phố kiểu mẫu, 5 thôn kiểu mẫu, 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa con người đã thực sự đi vào cuộc sống, thành phố Lào Cai trở thành điểm sáng về văn hóa, kinh tế, chính trị, đối ngoại của khu vực Tây Bắc. Hằng năm, có trên 94% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, riêng năm 2019 có 29.754/31.162 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 95,5/ 95 %, vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Hoạt động du lịch có nhiều kết quả nổi bật. Trong nhiệm kỳ, ngành Văn hóa Thông tin thành phố đã tích cực tham mưu trình lãnh đạo tỉnh công nhận 6 tuyến điểm du lịch trên địa bàn, năm 2018, UBND tỉnh Lào Cai đã công nhận thành phố Lào Cai là Khu du lịch cấp tỉnh. Tổng lượng khách du lịch đến thành phố Lào Cai tăng bình quân 14-16%/ năm, riêng năm 2019 đón 3,51 triệu lượt khách, đạt 135 % kế hoạch, vượt mục tiêu Đại hội đề ra, tăng  280% so với đầu nhiệm kỳ. Các dịch vụ du lịch phát triển nhanh, số lượng và chất lượng các nhà hàng, khách sạn tăng cao, trong đó có nhiều cơ sở lưu trú du lịch  đạt  tiêu chuẩn quốc tế.

Cùng với đó, lĩnh vực thông tin, tuyên truyền luôn được xác định  giữ vai trò quan trọng trong phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố. Bằng nhiều kênh, nhiều hình thức, ngành Văn hóa Thông tin đã bám sát vào chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố triển khai sâu rộng, kịp thời đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương đến với nhân dân. Trong nhiệm kỳ, ngành Văn hóa Thông tin thành phố đã tham mưu trên 350 văn bản hướng dẫn tuyên truyền các chương trình, đề án, kế hoạch công tác trọng tâm, tích cực biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung tuyên truyền các sự kiện, ngày kỷ niệm lớn như: Tuyên truyền Ngày thành lập Đảng 3/2, kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh; 70 năm Ngày thành lập đảng bộ tỉnh (5/3/2007 - 5/3/2017); 25 năm ngày tái lập thị xã tỉnh lỵ Lào Cai; Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai, 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ… Trong gần 5 năm (từ 2015-2019), ngành Văn hóa Thông tin thành phố đã thực hiện tuyên truyền  trên 4.000 băng - rôn; 2.000 pa nô nhỏ; xây dựng 55 cụm pa nô lớn; trên 1.500 pa nô nhỏ, thông tin lưu động trên xe gần 200 lượt; tuyên truyền cổ động 145 buổi, biểu diễn văn nghệ trên 500 buổi… Công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện tốt, trong 5 năm đã xây dựng được 1.845 chương trình thời sự thành phố với 11.825 tin, 4.887 bài; thực hiện 60 trang phát thanh, 120 trang truyền hình, thực hiện 65 phóng sự lắp đặt 422 cụm thu FM với tổng số 910 loa công cộng, góp phần chuyển tải đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

Một điểm nổi bật, ngành Văn hóa Thông tin thành phố đã tích cực tham mưu xây dựng Bộ “Quy tắc ứng xử văn hóa, xây dựng con người thành phố văn minh, lịch sự, thân thiện, kỷ cương” có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Trên 27.900 hộ gia đình ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa, 100% cán bộ công chức ký cam kết thực hiện; trên 29 nghìn hộ gia đình tự tháo dỡ mái che, mái vẩy, lối lên xuống trả lại lòng đường vỉa hè mang lại trật tự mỹ quan đô thị. 100% các chợ trên địa bàn thành phố ký cam kết thực hiện văn minh thương mại với các hộ tiểu thương…Ngoài ra, ngành Văn hóa Thông tin còn tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án số 10 về “Phát triển văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao gắn với giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc; xây dựng con người thành phố Lào Cai văn minh, lịch sự, thân thiện, kỷ cương”. Trong đó, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng các dân tộc, duy trì và phát triển hoạt động các lễ hội truyền thống như: Lễ hội Đền Thượng, Lễ hội xuống đồng, các lễ hội xuân cơ sở. Nhiều các giá trị văn hóa bản sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số được bảo tồn giữ gìn và phát huy như: múa Xòe, múa Bát, hát Then, kèn Pí lè của người Tày, Lễ cấp sắc của người Dao; múa khèn, múa gậy sinh tiền, kèn lá của người H’mông, múa Xòe của người Xa Phó, hát Giao duyên đối đáp của người Giáy…

Bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, thành phố Lào Cai tiếp tục duy trì phát triển kinh tế ổn định, vượt qua khó khăn do đại dịch COVID- 19, đảm bảo cuộc sống của nhân dân. Song hành với thành phố, ngành Văn hóa Thông tin  tuyên truyền đã và đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXIII, phát triển văn hóa, thể thao, truyền thông, xây dựng hình ảnh người thành phố Lào Cai “Văn minh - lịch sự - thân thiện - kỷ cương.

Đặc biệt, trong niềm vui chung của cả nước chào mừng Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), 136 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2022) ngành Văn hóa Thông tin thành phố Lào Cai đã tham mưu tổ chức chuỗi các hoạt động văn hoá văn nghệ thể thao như: tổ chức Đại hội Thể dục, Thể thao; dâng hương báo công với Bác; tổ chức Hội thi “Trưng bày các món ăn ẩm thực đặc sắc và trưng bày giới thiệu quảng bá các sản phẩm địa phương”; Hội thi “ Vũ điệu mùa hè”… Các hoạt động diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút hàng ngàn lượt nhân dân và du khách đến tham dự, khích lệ động viên cán bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Lào Cai ra sức thi đua học tập, lao động, sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Có thể khẳng định, trong thời gian qua, ngành Văn hóa Thông tin thành phố đã tích cực tham mưu phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Văn hóa con người Lào Cai. Thành tích đạt được sẽ là hành trang quan trọng để mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức ngành Văn hóa Thông tin thành phố tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ văn hóa thông tin trong  giai đoạn mới, vận hội mới và thách thức mới.

 

TRẦN THỊ BÌNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 501, tháng 6-2022

 

;