Quảng Bình: Lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lễ hội Mừng cơm mới của người Bru-Vân Kiều xã Ngân Thủy

Ngày 18/11/2023, tại bản Khe Giữa, xã Ngân Thủy (Lệ Thủy), UBND huyện Lệ Thủy phối hợp Sở VHTT tỉnh Quảng Bình và UBND xã Ngân Thủy tổ chức lễ đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; trình diễn lễ hội Mừng cơm mới của người Bru-Vân Kiều xã Ngân Thủy và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan và đông đảo bà con địa phương. Lễ hội mừng cơm mới của người Bru-Vân Kiều ở xã Ngân Thủy thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, cầu mong cuộc sống bình an, sản xuất thắng lợi, mùa màng bội thu. Thông qua lễ hội góp phần nâng cao nhận thức của chủ thể văn hóa trong việc giữ gìn, trao truyền và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tiếp thu, kế thừa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Nhân dịp này, Sở VHTT Quảng Bình đã tổ chức hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội Mừng cơm mới của người Bru-Vân Kiều xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy để khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. Hội thảo tập trung trao đổi, đề xuất các giải pháp xây dựng, thực hiện các chính sách để huy động nguồn lực; động viên, tôn vinh những nghệ nhân và chủ thể đang bảo tồn, thực hành lễ hội và xây dựng các chương trình, kế hoạch; xác định, đề cao, phát huy vai trò cộng đồng; nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động liên quan đến lễ hội để phục vụ khai thác, xây dựng sản phẩm phát triển du lịch”.n

 

XUÂN THI

Nguồn: Tạp chí VHNT số 552, tháng 11-2023

;