Kiên Giang: Tổ chức tập huấn các nghi thức truyền thống lễ hội

Từ ngày 17 đến 19/10/2023, tại Trung tâm văn hóa tỉnh Kiên Giang, đã diễn ra lớp tập huấn các nghi thức truyền thống của các loại hình lễ hội nhằm bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng thực hành nghi lễ dân gian, truyền thống cho các ban nhạc lễ, đội học trò lễ tại các di tích đình, đền, miếu trên địa bàn tỉnh.

Tham gia lớp tập huấn có trên 100 học viên là đại diện lãnh đạo hoặc công chức, viên chức các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Phòng Quản lý văn hóa, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh; đại diện lãnh đạo hoặc công chức phụ trách lĩnh vực di sản văn hóa thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; ban nhạc lễ, đội học trò lễ thực hiện nghi lễ dân gian, truyền thống trên địa bàn tỉnh, mỗi huyện, thành phố cử ít nhất 1 ban nhạc lễ và ít nhất 1 đội học trò lễ tiêu biểu để làm nòng cốt ở mỗi địa phương tham gia tập huấn.

Các đại biểu được nghe giới thiệu tổng quan về nhạc lễ trong nghi thức lễ tế của người Việt; nhạc lễ trong lễ tế (cúng đình) - không gian văn hóa cộng đồng của người Việt; giới thiệu đôi nét về các nhạc cụ dùng trong ban nhạc lễ Nam Bộ của người Việt; hướng dẫn cách thức thực hành giữa ban nhạc lễ kết hợp cùng đội học trò lễ trong nghi thức tế lễ cúng đình; thực hành về nghi thức (học trò lễ) kết hợp với trình diễn nhạc cụ một số bài bản tiêu biểu trong nghi lễ cúng tế tại các di tích, đình, đền, miếu.

Lớp tập huấn nhằm giúp các địa phương thực hiện tốt nghi lễ trong các hoạt động lễ hội dân gian, truyền thống; nâng cao ý thức bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc.

 

THẾ HẠNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 549, tháng 10-2023

;