Hậu Giang: Phấn đấu đạt thành tích tốt tại Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ

Mới đây, Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang đã chọn 4 gia đình tiêu biểu đại diện cho tỉnh tham gia tranh tài các phần thi tại Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ gồm: “Gia đình tài năng”, biểu diễn thời trang chủ đề “Sắc màu yêu thương”, nấu ăn “Món ngon cuối tuần” và “Vui chơi cùng con”. Hiện nay, các gia đình đang ra sức tập luyện, phấn đấu đạt thành tích tốt tại Ngày hội.

Ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 10 - 12 /11/2023, tại Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền thờ Bác Hồ (Ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), thu hút 13 tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ tham gia, với chủ đề “Gia đình Việt Nam – Điểm tựa hạnh phúc”.

Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ IV, năm 2023 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực gia đình và công tác gia đình; trọng tâm là Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025; Nghị quyết số 33/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2024).

Ngày hội còn góp phần tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam nói chung và những nét giá trị văn hóa đặc trưng của gia đình tỉnh Hậu Giang nói riêng, từng bước xây dựng và hình thành hệ giá trị gia đình trong tình hình mới; đồng thời là nơi các gia đình văn hóa tiêu biểu gặp gỡ, giao lưu, cùng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần tăng cường tình đoàn kết, thân ái giữa các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ./.

 

QUANG BÌNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 549, tháng 10-2023

;