• Xây dựng đời sống văn hóa > Phòng chống tệ nạn xã hội

Hội Cựu chiến binh xã Phú Đông (Ba Vì) không có con em vướng vào ma túy

Hội CCB xã Phú Đông (Ba Vì) hiện có 312 hội viên đang sinh hoạt ở 3 chi hội. Trong những năm qua, Hội CCB xã Phú Đông đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật gắn với đẩy mạnh đấu tranh, phòng ngừa ma túy xâm nhập vào cán bộ, hội viên và con em hội viên, góp phần làm ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn xã.

Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng: Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội

Văn kiện Đại hội XII Đảng ta đã khẳng định: “Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong mỗi gia đình, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, đạo đức, lối sống. Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

Sáng mãi lửa nghề

Gặp lại anh Trần Ngọc Chi - Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long vào một ngày trời dịu nắng, nụ cười bừng sáng thân thiện, anh say mê giới thiệu về cơ sở mình. Qua lời giới thiệu của anh, chúng tôi hiểu thêm tâm huyết, ngọn lửa nghề cháy bỏng của người con đất Vĩnh Long. Nhiều mô hình sáng tạo, cách làm mới đã được tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong cơ sở đồng lòng thực hiện có hiệu quả dưới sự lãnh đạo đầy tài năng, đức độ của anh.