Kiên Giang: Nhiều giải pháp phát triển du lịch cộng đồng

Tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 về việc phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Đề án nhằm xây dựng định hướng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch cộng đồng, tạo căn cứ pháp lý để lập kế hoạch, xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng cơ chế phối hợp các bên tham gia trong du lịch cộng đồng, góp phần phát triển du lịch bền vững.

Mục tiêu cụ thể của Đề án là xây dựng hệ thống quan điểm phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Kiên Giang nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị về môi trường thiên nhiên và bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh; định hướng phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030... Trong đó, xác định một số địa bàn trọng điểm có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng; xây dựng các dự án phát triển du lịch cộng đồng và kế hoạch triển khai thực hiện các dự án này trong giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng nhằm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển du lịch với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thực hiện mục tiêu phát triển du lịch gắn với phát triển cộng đồng, nâng cao đời sống người dân, góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tất cả các địa bàn có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng được triển khai đề án, xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng. Đến năm 2025, có ít nhất 3 điểm du lịch cộng đồng được tham gia đánh giá, phân hạng về mức hài lòng của khách du lịch đạt mức đánh giá trung bình trở lên, trong đó ít nhất 1 điểm du lịch cộng đồng đạt mức tốt. Đến năm 2030, có ít nhất 10 điểm du lịch cộng đồng tham gia đánh giá, phân hạng về mức hài lòng của khách du lịch đạt mức đánh giá trung bình trở lên, trong đó ít nhất 3 điểm du lịch cộng đồng đạt mức tốt.

Các giải pháp chính thực hiện Đề án, gồm: Nâng cao nhận thức về du lịch nhằm làm cho cán bộ và nhân dân nhận thức đúng đắn về tiềm năng, lợi thế du lịch cộng đồng của địa phương và vai trò trách nhiệm của mình đối với việc phát triển du lịch cộng đồng. Từ đó, sẽ có những hành động thiết thực như giữ gìn vệ sinh môi trường, thân thiện niềm nở với khách du lịch... Đồng thời, từ nhận thức sẽ góp phần hình thành ý tưởng kinh doanh và đầu tư phát triển du lịch.

Phát triển hạ tầng và cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ du lịch; đẩy mạnh đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất - kỹ thật phục vụ du lịch như đường giao thông, bãi đậu xe, khu vệ sinh công cộng, khu mua sắm, khu vui chơi giải trí, điểm dừng chân và mua bán đặc sản địa phương... Ưu tiên đầu tư phát triển các công trình tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch, thông qua đó mở rộng đến các công trình phục vụ du lịch khác.

Phát triển sản phẩm kết hợp xây dựng thương hiệu du lịch. Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, phát triển sản phẩm mới, tăng cường ứng dụng công nghiệp thông tin, triển khai đồng bộ các giải pháp xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Kiên Giang, liên kết hợp tác phát triển du lịch với các địa phương, tập trung hoàn thiện nâng chất các điểm đến du lịch cộng đồng theo lộ trình để thu hút du khách. Tạo điều kiện để phát triển các loại hình sản phẩm du lịch đặc thù dựa trên các thế mạnh về du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh kết hợp du lịch sinh thái và những đặc trưng văn hóa bản địa như: tham quan di tích lịch sử văn hóa và thắng cảnh thiên nhiên, tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa bản địa, thưởng thức và mua sắm đặc sản địa phương...

Phát triển nguồn nhân lực du lịch. Tổ chức các lớp tập huấn cho các hộ dân tham gia du lịch cộng đồng những kiến thức và kỹ năng du lịch cần thiết như: kỹ năng phục vụ du lịch có trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng cung cấp các dịch vụ du lịch, kỹ năng ngoại ngữ. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý điều hành cho Ban đại diện du lịch cộng đồng, đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên tại điểm và các nguồn nhân lực phục vụ du lịch cộng đồng.

Tăng cường thông tin, quảng bá, tiếp thị du lịch. Tăng cường kết nối với các công ty du lịch lữ hành, tập trung xúc tiến, quảng bá du lịch cộng đồng theo chiến dịch trọng điểm, bằng nhiều hình thức, đa dạng cả trong và ngoài nước; sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, các kênh truyền thông trực tuyến như website, fanpage, panel, video quảng cáo xúc tiến, tờ rơi quảng bá cần được đăng tải bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt để đảm bảo thông tin truyền thông quảng bá được đa dạng.

Có chính sách khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng. Khuyến khích người dân đầu tư phát triển du lịch như làm homestay, vườn du lịch, sản xuất hàng lưu niệm, đặc sản địa phương... bằng các quy định cụ thể về hỗ trợ vốn và ưu đãi vốn vay để người dân đầu tư phát triển du lịch cộng đồng. Xây dựng quy chế hoạt động trong mô hình du lịch cộng đồng, xây dựng cơ chế phối hợp và chia sẻ lợi ích giữa các bên liên quan như: chính quyền địa phương, doanh nghiệp du lịch, chuyên gia tư vấn đối với cộng đồng làm du lịch để đảm bảo phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

Tăng cường liên kết, phát triển các tuyến điểm du lịch. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết giữa các điểm du lịch ở địa phương với các địa bàn du lịch khác để hình thành hệ thống các tuyến điểm du lịch, góp phần đa dạng các sản phẩm du lịch, tăng cường thu hút khách du lịch. Đồng thời, liên kết với các công ty lữ hành để đưa du khách từ các trung tâm nguồn khách đến địa phương, phối hợp với các địa bàn lân cận xây dựng các chương trình du lịch về nguồn, du lịch sinh thái khám phá thiên nhiên, du lịch văn hóa.

Bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch. Tuyên truyền vận động người dân và khách du lịch nâng cao ý thức bảo vệ môi trường theo nguyên tắc du lịch có trách nhiệm; xây dựng hệ thống xử lý chất thải tại các địa bàn du lịch cộng đồng, kết hợp hệ thống xử lý chất thải du lịch với các loại chất thải sinh hoạt của cộng đồng; xây dựng nếp sống văn hóa, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương để góp phần phát triển du lịch cộng đồng; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm sinh thái, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm sạch để phục vụ khách du lịch.

 

THẾ HẠNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 507, tháng 8-2022

 

;