Đảng ủy Bộ VHTTDL triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Chiều ngày 12-1, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị có: Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm; Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; các ủy viên: Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ; cấp ủy của 70 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ VHTTDL.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế 10 năm giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch 5 năm 2021-2025, ngành VHTTDL xác định và quyết tâm hành động mạnh mẽ, quyết liệt trong toàn ngành để tạo sức bật, tạo đà phát triển cho cả giai đoạn; luôn thực hiện nghị quyết chỉ thị kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành địa phương, các cơ quan đơn vị để tạo ra những chuyển biến tích cực có tính đột phá trong phát triển kinh tế -xã hội. Trong bối cảnh đó, cùng với sự nỗ lực cố gắng và đặc biệt được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ VHTTDL và các cấp ủy đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị công tác công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Thứ trưởng đề nghị, Hội nghị tập trung thảo luận những mặt còn tồn tại hạn chế của năm 2022, những nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai trong năm 2023 của Đảng Bộ. Đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tích cực đóng góp ý kiến, nhằm đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, đề ra những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trọng điểm đổi mới sáng tạo, thảo luận trao đổi kinh nghiệm đề xuất những giải pháp mới, cách làm mới trong năm 2023.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc Hội nghị

Trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh cho biết, năm 2022, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thường trực Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, triển khai các nội dung theo chương trình làm việc đã ban hành từ đầu năm; đồng thời chỉ đạo triển khai 5 trọng tâm công tác đã được xác định đó là: quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 Khóa XIII; chỉ đạo công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ đạo công tác đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và đại hội điểm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên trong Đảng bộ Bộ; tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 thành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành các Kế hoạch để triển khai thực hiện; tổ chức 10 Hội nghị trực tuyến toàn quốc kết nối điểm cầu Trung ương và 1 Hội nghị trực tiếp để học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng… Chỉ đạo các tổ chức đảng phối hợp với chính quyền thực hiện tốt chuyên đề năm 2022 “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”…

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Về công tác cán bộ, năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã chuẩn y kết nạp 63 quần chúng ưu tú vào đảng; xét chuyển đảng chính thức cho 31 đảng viên dự bị; chuyển sinh hoạt đảng đi đối với 108 đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng đến 31 đảng viên; cấp 119 giấy chứng nhận cho quần chúng ưu tú; cấp mới 166 thẻ đảng…

Công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng được các cấp ủy trong Đảng bộ Bộ VHTTDL quan tâm thực hiện. Năm 2022, Đảng ủy Bộ đã mở 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú với hơn 119 quần chúng ưu tú của các tổ chức Đảng tham dự; 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với tổng số 86 học viên; tổ chức 1 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác chuẩn bị đại hội; 1 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy của các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ.

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Đảng ủy Bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đã quán triệt và triển khai thực hiện các Quy định mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng. Đến nay, Đảng ủy Bộ đã kiểm tra, giám sát 7 tổ chức Đảng; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy bộ tiến hành giám sát thường xuyên đối với 70 tổ chức Đảng trực thuộc theo quy định; UBKT Đảng ủy Bộ đã kiểm tra 6 tổ chức đảng, giám sát đối với 4 tổ chức đảng trực thuộc.

Nhìn chung, năm 2022, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc thực hiện việc học tập, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 Khóa XIII đến toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh báo cáo tóm tắt tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tích cực đổi mới nâng cao chất lượng chi bộ; sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ từng bước có nề nếp, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đã nhiều chuyển biến, đã tích cực, chủ động hơn.

Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác xây dựng đảng ở một số tổ chức đảng, trong đó có Khối doanh nghiệp, hiện có một số cấp ủy còn chậm xây dựng chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; việc tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng vẫn còn chậm, việc đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Khóa XIII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt hằng tháng chưa đều; nhận diện về suy thoái tư tưởng, chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa chưa được quan tâm đúng mức…  

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đồng tình và đánh giá cao với báo cáo BCH Đảng bộ đã tổng hợp, về kết quả trong năm qua về lĩnh vực xây dựng đảng và lãnh đạo nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, là với vai trò  gương mẫu, đặt công tác xây dựng đảng lên trên hết, để góp phần vào việc lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, nên Bộ VHTTDL, mà nhìn rộng ra là toàn ngành VHTTDL đã hoàn thành nhiệm vụ và được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội ghi nhận.

“Điều đáng mừng mà tôi muốn thông tin đến các đồng chí làm công tác đảng là, không chỉ là sự đánh giá ghi nhận của lãnh đạo mà điều tra dư luận xã hội học của của Ban Tuyên giáo trung ương đã khẳng định rằng, lĩnh vực văn hóa của chúng ta đã có sự chuyển biến nhiều hoạt động có ý nghĩa đã tăng 3% so với năm 2021. Điều đó đã nói lên sự nỗ lực rất lớn của những người làm văn hóa hay của những đảng viên đang công tác trên mặt trận này” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: giải quyết những điểm nghẽn bằng việc thanh tra, kiểm tra, giám sát

Bộ trưởng cũng nêu rõ, các đồng chí trong Ban Thường vụ cần tiếp tục hướng dẫn cho các tổ chức đảng về nhiệm vụ thực hành xây dựng đảng tại cơ quan, đơn vị; đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu, các yêu cầu gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Nói về xây dựng đảng, trước hết là nói về xây dựng lực lượng, đảng bộ nào có lực lượng quần chúng đông thì cần phải giao chỉ tiêu cao hơn để phát triển, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Đồng thời, song song với đó phải cương quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hóa, biến chất; từ mô hình các chi bộ, đảng bộ, cấp ủy phải có tính toán đến vấn đề quy hoạch, nhân sự lãnh đạo. Đồng thời, giải quyết những điểm nghẽn bằng việc thanh tra, kiểm tra, giám sát. Giám sát phải rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chỉ rõ, mục tiêu của năm 2023 cần làm tốt hơn nữa vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực VHTTDL, trong đó văn hóa giữ vai trò dây cương của “cỗ xe tam mã”; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, đối với các tổ chức mô hình phải thực hiện nghiêm Nghị định mới; xây dựng đơn vị với tư cách là người chủ trì phải vững mạnh, các Cục, Vụ, đơn vị phải vững mạnh, toàn ngành phải vững mạnh để có sức lan tỏa về chiều sâu; các nhiệm vụ chuyên môn phải thấm nhuần để thực hiện, có trọng tâm, trọng điểm, có nét mới, có chỉ tiêu; và cuối cùng, phải kiểm tra, giám sát và đề cao dân chủ.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng ủy Bộ VHTTDL

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng ủy Bộ VHTTDL. Đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị BCH Đảng ủy Bộ VHTTDL thực hiện một số nhiệm vụ: Tiếp tục phát huy tinh thần, phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, động viên các đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2023 đã đề ra. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ VHTTDL cần tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác xây dựng đảng, trong đó quan tâm chủ động, đổi mới công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng Bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị, các quy định của Đảng, Đảng ủy Khối, nhất là việc đẩy mạnh “học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Quy định số 37-QĐ/TW năm 2021 về những điều đảng viên không được làm, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trong sạch vững mạnh. Tăng cường quản lý cấp ủy viên, đảng viên và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện nghiêm việc sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, quy chế quản lý đảng viên đi công tác, học tập, thăm thân và chữa bệnh ở nước ngoài; việc thực hiện quản lý cơ sở, dữ liệu đảng viên. Công tác quy hoạch cán bộ cần thực hiện nghiêm chỉnh; bám sát quy định đánh giá phân loại đảng viên, công chức, viên chức; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo chủ đề năm 2023 của Đảng bộ Khối là “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”…

Q. Trưởng Ban BQL Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trình bày tham luận “Một số kinh nghiệm và kết quả lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam tham luận “Một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025”

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và Lãnh đạo Khối các cơ quan Trung ương, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, năm 2023 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng ủy Bộ sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò là hạt nhân chính trị, chỉ đạo thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2022 để lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023, triển khai đầy đủ các nội dung công tác Đảng theo đúng điều lệ và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tham luận: “Một số kinh nghiệm và kết quả lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng Bộ BQL Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam; “Một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025” của Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam.

 Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao Quyết định khen thưởng cho 13 tập thể cấp ủy và tổ chức đảng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 (trong đó có Chi bộ Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật)

Bí thư Đảng ủy,Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và Phó Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh trao tặng Quyết định khen thưởng cho các đảng viên 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân đã nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ VHTTDL đã trao Quyết định cho 13 tập thể cấp ủy và tổ chức đảng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm  2022 (trong đó có Chi bộ Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật); 19 đảng viên 5 năm liền Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

NGỌC BÍCH - Ảnh: TUẤN MINH

;