TP.Hà Nội: Xây dựng, lắp đặt các thiết bị luyện tập thể dục thể thao ngoài trời phục vụ Nhân dân

Ngày 17/2/2022, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND về Xây dựng, lắp đặt các thiết bị luyện tập thể dục thể thao ngoài trời phục vụ Nhân dân giai đoạn 2022-2025. Đây là Kế hoạch nhằm triển khai Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025.

Các hoạt động thể dục, thể thao công cộng ngoài trời tại Hà Nội góp phần giúp người dân tăng cường tập luyện bảo đảm sức khỏe.

Ảnh: VGP/Minh Anh

 

Mục đich của kế hoạch là nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, đoàn thể và Nhân dân về tầm quan trọng của thể dục thể thao (TDTT) đối với sức khỏe con người; nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân; giữ vững Hà Nội là đơn vị đứng đầu cả nước về thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng.

UBND Thành phố yêu cầu việc lắp đặt các thiết bị thể thao ngoài trời phải đồng bộ, an toàn, dễ sử dụng, đáp ứng cho nhiều đối tượng quần chúng Nhân dân; đầu tư, lắp đặt thiết bị tập trung cho các Tổ dân phố, khu chung cư, thôn tại các quận, huyện, thị xã; ưu tiên cho các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, các khu công nghiệp, địa bàn tập trung đông người lao động…

Từ năm 2014-2016, Hà Nội đã thí điểm đầu tư lắp đặt các thiết bị tập luyện TDTT ngoài trời tại 7 quận nội thành, mỗi điểm có từ 20-24 thiết bị. Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm 2025 có khoảng 3.500 điểm lắp đặt thiết bị luyện tập TDTT ngoài trời. Thành phố cũng đầu tư lắp đặt điểm mỗi quận 1 điểm, mỗi huyện thị xã từ 2-3 điểm, mỗi điểm từ 20 thiết bị trở lên. Phấn đấu đến năm 2030 mỗi Tổ dân phố, khu chung cư, khu công nghiệp trên toàn Thành phố có 1 điểm tập luyện TDTT ngoài trời.

Kinh phí thực hiện việc lắp đặt các điểm TDTT ngoài trời sẽ lấy từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác.

UBND Thành phố giao Sở VHTT Hà Nội là cơ quan thường trực, có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, LĐLĐ Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc khảo sát địa điểm, số lượng các thiết bị; tổng hợp các điểm lắp đặt tại các quận, huyện, thị xã; trình UBND Thành phố phê duyệt số lượng điểm lắp đặt hằng năm; định kỳ kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng và bảo quản các thiết bị luyện tập, đánh giá hiệu quả sử dụng v.v.

 

THANH SƠN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 489, tháng 2-2022

 

;