Kiên Giang: Số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 29,5%

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” năm 2021 vừa qua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tiếp tục được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Bởi rèn luyện thể dục thể thao góp phần nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật.

 

Thực hiện kế hoạch của Bộ VHTTDL, Sở VHTT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 12/7/2021 triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Cuộc vận động). Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả Cuộc vận động góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Tập trung đẩy mạnh công tác triển khai, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng xã hội, vận động mỗi người dân tự chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để tạo thói quen tập luyện thường xuyên, nền nếp, nâng cao sức khỏe, thể chất; góp phần tích cực, hiệu quả trong xây dựng, phát triển phong trào TDTT quần chúng, thể thao thành tích cao của đơn vị, địa phương và tỉnh Kiên Giang. Đến nay, số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 29,5% dân số của tỉnh. Trên 91% số trường phổ thông trong tỉnh có câu lạc bộ TDTT, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động TDTT; có đủ giáo viên, hướng dẫn viên TDTT; hoạt động TDTT ngoại khóa đạt 100% tổng số trường; 100% học sinh phổ thông các cấp được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

Đối với hoạt động TDTT trong lực lượng vũ trang, hiện có 99% đơn vị Quân đội nhân dân tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên; 100% đơn vị thực hiện đủ chương trình và đạt tiêu chuẩn tổ chức rèn luyện thân thể theo quy định; 96,3% cán bộ, chiến sĩ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định; 100% cán bộ, chiến sĩ biết bơi; 100% đơn vị (cấp trung đoàn) có khu tập luyện thể thao cơ bản. Đối với lực lượng Công an nhân dân, có 90% cán bộ, chiến sĩ tập luyện TDTT thường xuyên; 100% Công an huyện, thành phố có cơ sở vật chất, sân bãi cơ bản và thường xuyên hoạt động TDTT.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19  diễn biến phức tạp, toàn tỉnh phải tập trung công tác phòng, chống dịch nên các hoạt động triển khai Cuộc vận động cũng như một số chỉ tiêu đề ra chưa thực hiện được; chưa tổ chức Lễ phát động Cuộc vận “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030. Công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp cũng phải tạm dừng, đến nay mới có 5/144 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội.

Theo kế hoạch, trong năm 2022, tỉnh Kiên Giang tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động; hướng dẫn các cấp, các ngành, địa phương tổ chức Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động trong giai đoạn mới. Tổ chức tốt Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Phấn đấu thực hiện và nâng cao hiệu quả các chỉ tiêu đề ra tại kế hoạch; phát triển mạnh mẽ phong trào TDTT quần chúng nhằm nâng cao sức khỏe của nhân dân, góp phần nâng cao nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

(Nguồn: Sở VHTT Kiên Giang)

 

HẢI LONG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 489, tháng 2-2022

 

;