Tổng kết công tác thi đua Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cụm Bắc Trung Bộ

Ngày 26/11/2021, tại thành phố Huế, đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cụm Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, hoạt động của ngành VHTTDL tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID – 19. Với phương châm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”, cùng với nỗ lực chung của toàn ngành, Cụm thi đua Bắc Trung Bộ và các đơn vị trong Cụm đã chủ động thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Các Sở VHTTDL, Sở VHTT trong Cụm đã tập trung tổ chức và phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, triển khai các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với từng thời điểm, tình hình diễn biến của dịch bệnh; bước đầu đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền theo hướng ứng dụng công nghệ số, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những thành tích đạt được, hoạt động ngành VHTTDL trong Cụm vẫn còn những khó khăn, hạn chế: Nguồn lực đầu tư cho hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại các địa phương vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Việc công nhận các danh hiệu văn hóa vẫn chư chú trọng đến chất lượng. Tiến độ triển khai nhiệm vụ, dự án, công trình xây dựng cơ bản còn chậm do ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19…

Trong thời gian tới, các Sở trong cụm đã thống nhất nội dung đề xuất Bộ VHTTDL nhằm tháo gỡ những khó khăn cho ngành VHTTDL, nhất là quan tâm, bổ sung nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa...

Hội nghị đã được nghe các ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, điều hành các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình của các tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện cụm thi đua đã báo cáo công tác thi đua cụm năm 2021, phương hướng năm 2022; chấm điểm thi đua năm 2021 trên các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thông qua dự thảo Quy chế về tổ chức và hoạt động cụm năm 2022; thông qua giao ước thi đua năm 2022.

Các đơn vị trong Cụm đã thống nhất đề nghị Bộ VHTTDL tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở VHTT tỉnh Nghệ An năm 2021; đề nghị tặng Bằng khen của Bộ VHTTDL cho Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa, Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị và Sở VHTT tỉnh Quảng Bình.

 

NGUYỄN NGA

Nguồn: Tạp chí VHNT số 483, tháng 12-2021

;