Tiền Giang: Huyện Gò Công Tây sôi nổi các hoạt động thực hiện Đề án 3488

Xã Long Vĩnh tổ chức giao lưu Đờn ca tài tử
 

Thực hiện Đề án 3488 của UBND tỉnh về "Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang", huyện Gò Công Tây đã tập trung tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, sôi nổi đáp ứng tốt nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân địa phương.

Đề án 3488 được xây dựng nhằm tập trung các nguồn lực đầu tư nâng chất hoạt động tại các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh năm 2021. Tuy nhiên, do tác động của dịch bệnh COVID - 19, đề án chỉ thực hiện được một phần trong năm 2021, phần còn lại được UBND tỉnh cho chủ trương kéo dài tổ chức thực hiện sang năm 2022. Sau khi thực hiện, Đề án sẽ được tổ chức báo cáo đánh giá hiệu quả làm cơ sở định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Trong thời gian qua, Gò Công Tây là một trong những địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án 3488 của tỉnh. Các hoạt động được tổ chức phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức và đạt hiệu quả xã hội tích cực, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Người dân vừa là chủ thể sáng tạo vừa thụ hưởng những giá trị tinh thần mà đề án mang lại, qua đó tạo tâm lý vui tươi, phấn khởi góp phần nâng cao hiệu quả lao động sản xuất và có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội. Từ đầu năm 2022 đến nay, nhất là từ khi huyện Gò Công Tây được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật - thể thao được địa phương tổ chức sôi nổi tạo nên không khí sôi động trong đời sống tinh thần của người dân trong huyện. Đề án 3488 được các xã/ thị trấn tập trung đầu tư tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng như: giao lưu Đờn ca tài tử, văn nghệ quần chúng, giao hữu bóng chuyền hơi, văn nghệ thiếu nhi, sinh hoạt các câu lạc bộ sở thích…

Việc đa dạng hóa các hoạt động thực hiện đề án 3488 đã đáp ứng tốt mục tiêu định kỳ tổ chức các chương trình văn hóa - văn nghệ, sinh hoạt các câu lạc bộ sở thích, luyện tập thể dục thể thao phục vụ nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo, vui chơi, giải trí của nhân dân tại địa phương, tạo ra môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng Nông thôn mới.

 

THANH DANH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 507, tháng 8-2022

;