“Lớp bồi dưỡng kiến thức định hướng, Chỉ đạo nghệ thuật, Tổng đạo diễn - 2023”

“Lớp bồi dưỡng kiến thức định hướng, Chỉ đạo nghệ thuật, Tổng đạo diễn - 2023” sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 7-4-2023 tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Lớp bồi dưỡng do Bộ VHTTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức.

Việc tổ chức “Lớp bồi dưỡng kiến thức định hướng, Chỉ đạo nghệ thuật, Tổng đạo diễn - 2023” nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật , tiến tới khẳng định vai trò, vị thế của nghệ thuật biểu diễn trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, để đạt được những chương trình nghệ thuật hấp dẫn với công chúng.

Đồng thời, từng bước bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho lực lượng chỉ đạo nghệ thuật tại các đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, góp phần làm rõ vai trò định hướng của các Sở VHTT, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố.

Vở tuồng Nữ tướng Lê Chân - Nhà hát Tuồng Việt Nam (ảnh minh họa)

Tham gia “Lớp bồi dưỡng kiến thức định hướng, Chỉ đạo nghệ thuật, Tổng đạo diễn - 2023” có 164 học viên, là đại diện Lãnh đạo Sở VHTTDL; Sở VHTT; đại diện Lãnh đạo Phòng Quản lý văn hóa trực thuộc các Sở; đại diện lãnh đạo đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp; Trung tâm Văn hóa nghệ thuật trên phạm vị toàn quốc; phóng viên, biên tập viên theo dõi lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp của các cơ quan báo, đài, trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước.

Nội dung lớp bồi dưỡng được tập trung vào các chuyên đề: Chuyên đề 1: Tình hình hoạt động của ngành nghệ thuật biểu diễn trong bối cảnh kinh tế, xã hội hiện nay; Chuyên đề 2: Vai trò định hướng Chỉ đạo nghệ thuật đối với một đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp (định hướng nội dung, tư tưởng, thẩm mĩ trong quá trình làm việc; định hướng nghệ thuật trong quá trình dàn dựng và phổ biến; mối quan hệ giữa chỉ đạo nghệ thuật với lãnh đạo đơn vị, các thành phần sáng tạo và nghệ sĩ biểu diễn); Chuyên đề 3: Đổi mới phương pháp tư duy sáng tạo trong công tác chỉ đạo nghệ thuật, xây dựng các chương trình nghệ thuật chất lượng phù hợp với phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay; Chuyên đề 4: Nghệ thuật đạo diễn và vai trò của nó đối với quá trình xây dựng một chương trình, vở diễn; Chuyên đề 5: Tổng Đạo diễn các chương trình, sự kiện lớn, chương trình thực cảnh trong bối cảnh tình hình hiện nay và sự phát triển công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh đó, tại Lớp bồi dưỡng, cũng sẽ diễn ra các Tọa đàm về “Kinh nghiệm và những vướng mắc trong chỉ đạo nghệ thuật hiện nay ở các đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp”; “Vai trò của Phòng Nghệ thuật và Hội đồng nghệ thuật trong việc định hướng phát triển của một đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp trong tình hình mới”…

NGỌC BÍCH

 

 

;