HẬU GIANG: Công đoàn Sở VHTTDL tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2021

 

Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang, Công đoàn cơ sở Sở VHTTDL đã phối hợp với chính quyền cơ quan tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 (Sau đây gọi tắt là Tháng hành động) và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.

Theo đó, Công đoàn cơ sở Sở VHTTDL đã ban hành văn bản chỉ đạo các công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc, tùy vào tình hình thực tế, tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm hưởng ứng Tháng hành động với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”; đồng thời hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021. Ngoài ra, còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ đề, thông điệp, các nội dung hoạt động của Tháng hành động và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nổi bật là treo 25 băng rôn ngang tại các khu vực đông dân cư; thực hiện 4 pa nô cố định tấm lớn, tuyên truyền về công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành, huyện Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp; in ấn và cấp phát 14.500 tờ gấp tuyên truyền công tác gia đình… Song song đó, mở lớp bồi dưỡng thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; trong đó có lồng ghép các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho nữ đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động và trẻ em, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và các thông điệp của Tháng hành động, cũng như Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ.

Các hoạt động của Tháng hành động và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ của Công đoàn cơ sở Sở VHTTDL luôn tuân thủ các quy định của cơ quan y tế về phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan. Ngoài ra, còn ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền và triển khai các hoạt động hưởng ứng. Kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ đã góp phần giảm thiểu, tiến tới xóa bỏ tình trạng bạo lực, xâm hại đối với nữ đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động và trẻ em; đồng thời đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường gia đình.

 

QUANG BÌNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 483, tháng 12-2021

;