Đi qua chiến tranh

Chúng tôi!

Đã đi qua chiến tranh

Chiến tranh!

Đi qua chúng tôi

Bằng hai mảng màu sáng, tối

Đời người lính!

Tình yêu

Là Tổ quốc và đồng đội

Sống chết vô thường!

Không sợ hiểm nguy.

“Đâu có giặc là ta cứ đi”

Lời bài hát vọng vang sông núi.

Trước kẻ thù đầu không hề cúi!

“Nhằm thẳng quân thù mà bắn!”

Mệnh lệnh ấy!

Âm vang cùng năm tháng    

Đã đi vào lịch sử hôm nay.                              

Đôi dép cao su!

Với người lính tháng ngày.

Vượt lên chông gai,

Đạn bom, khốn khó

Mũ tai bèo che mưa, nắng, gió…

“Chẳng làm đau một chiếc lá trên cành”

Chúng tôi!

Những người lính

Đã đi qua chiến tranh!                                  

Mang trong mình một tình yêu…

Màu tím

Vì độc lập, tự do…

Lòng không hề toan tính

Lấy máu từ tim giữ thắm màu cờ.

Hơn bốn mươi năm thống nhất cõi bờ

Những người lính năm xưa…

Nay người còn, người mất.

Người trở về…

Người nằm trong lòng đất

Vẫn vẹn nguyên bản chất lính Cụ Hồ.

 

VÕ HOÀNG NAM

Nguồn: Tạp chí VHNT số 495, tháng 4-2022

 

;