Bộ VHTTDL: Tập huấn, phổ biến các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, chuyển đổi vị trí công tác

Ngày 8-6, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm phổ biến những quy định pháp luật mới về khiếu nại, tố cáo, các quy định về chuyển đổi vị trí công tác; trang bị những tri thức, kỹ năng về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân cho thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ; các công chức, viên chức làm công tác tổ chức, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tham mưu cho lãnh đạo xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy  nhấn mạnh: công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và chuyển đổi vị trí công tác là những nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan nhà nước và cả hệ thống chính trị. Bộ VHTTDL rất coi trọng việc tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, xem đây như là một kênh nắm bắt thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước. Thời gian qua, công tác này tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã được quan tâm thực hiện.

Tuy nhiên, vẫn còn có những bất cập: lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến nhiệm vụ này; năng lực của công chức, viên chức làm công tác giải quyết đơn thư, tham mưu cho lãnh đạo xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh còn có những hạn chế. Vì vậy, để khắc phục những hạn chế và triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác này trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Hội nghị nhận thức rõ vai trò của công tác xử lý, giải quyết đơn thư, tăng cường phối hợp trong xử lý, giải quyết và quản lý đơn thư; tập trung nghiên cứu, thảo luận những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chuyển đổi vị trí công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, từ đó kịp thời phát hiện và giải quyết ngay tại cơ sở…

Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL Lê Thanh Liêm phổ biến các quy của pháp luật về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân

Tại Hội nghị, ông Lê Thanh Liêm, Chánh Thanh tra Bộ đã phổ biến các quy của pháp luật về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân như: Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1-10-2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Quyết định số 1301/QĐ-BVHTTDL ngày 23-5-2023 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc ban hành Quy chế xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh...

Bà Đặng Phương Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã phổ biến các quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác như: Thông tư số 13/2022/TT-Bộ VHTTDL ngày 13-12-2022 của Bộ VHTTDL quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL và thuộc phạm vi quản lý theo ngành VHTTDL tại chính quyền địa phương...

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đặng Phương Nga phổ biến các quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác

Trong khuôn khổ Hội nghị, ông Lê Thanh Liêm và bà Đặng Phương Nga cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình phân loại và quy trình xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và đơn không thuộc thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm trong quá trình tiếp công dân; việc thực hiện và xử lý một số vấn đề trong thực hiện chuyển đổi vị trí công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ.

Hội nghị cũng đã thảo luận một số vấn đề trọng tâm, đặc biệt là làm thế nào để cập nhật những quy định mới của pháp luật về những vấn đề liên quan; việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế và đặc thù của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác định kỳ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ...

Tin: THÙY LINH - Ảnh: BTC

;