Vĩnh Phúc: Đình Chu phát động xây dựng xã NTM nâng cao

Ngày 6/3/2023, UBND xã Đình Chu, huyện Lập Thạch đã tổ chức lễ phát động xây dựng xã  nông thôn mới (NTM) nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu và trồng cây phân tán năm 2023.

Năm 2013, Đình Chu được công nhận Xã đạt chuẩn NTM. Từ đó đến nay, địa phương tiếp tục duy trì, phát triển các tiêu chí đã đạt và có những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Với mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao; thôn Nông thôn kiểu mẫu, năm 2023, Đình Chu phấn đấu 1 thôn Trung Kiên sẽ đạt chuẩn thôn Nông thôn kiểu mẫu. Để đạt được kết quả đó, xã tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng NTM theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế, xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa. Xã sẽ phân công, giao từng cá nhân chỉ đạo, bám sát các đơn vị được phân công phụ trách. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị, các thôn tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, xác định những việc làm cụ thể để tuyên truyền, vận động, phát động nhân dân hăng hái, tham gia xây dựng dựng xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới kiểu mẫu.

Kế thừa và phát huy những thành quả đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện phương châm: “Dễ làm trước, khó làm sau, làm đến đâu, chắc đến đó”, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, đặc biệt là xây dựng giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chú trọng phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ.

Ngay sau lễ phát động xây dựng xã NTM nâng cao, thôn Dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, các vị đại biểu đã cùng nhân dân trồng cây phân tán ở 2 bên đường của thôn Trung Kiên và các đường trục chính đến trung tâm của xã.

 

THANH HƯƠNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 528, tháng 3-2023

;