Kiên Giang : Xã Phú Lợi triển khai "bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" năm 2022

Ngày 5/8/2022 tại UBND xã Phú Lợi huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang tiếp tục triển khai 'Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" theo Quyết định 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ VHTTDL.

Sau khi thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" tại xã, phường năm 2020-2021,  ấp Cỏ Quen xã Phú Lợi có 15 hộ đăng ký thực hiện (Số hộ gia đình 1 thế hệ: 5 hộ; số hộ gia đình 2 thế hệ: 5 hộ; số hộ gia đình 3 thế hệ trở lên: 5 hộ). Qua triển khai, nhiều hộ gia đình đã nâng lên về ý thức từ đó tạo được giá trị vững chắc từ trong mỗi gia đình, vừa ứng xử về đạo đức, vừa ứng xử theo yêu cầu pháp luật, vừa ứng xử theo quy định của tổ chức, đơn vị, cộng đồng,…

Năm 2022, đã có 20 hộ đăng ký thực hiện với các tiêu chí ứng xử như: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ; Chung thủy, nghĩa tình; Gương mẫu, yêu thương; Hiếu thảo, lễ phép; Hòa thuận, chia sẻ dành cho các thành viên gia đình bao gồm: vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, con cháu, ông bà, anh, chị em… Các tiêu chí đã giúp thay đổi ý thức, có sự điều chỉnh về hành động, cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng, gìn giữ hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội.

 

HẢI YẾN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 507, tháng 8-2022

;