Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

Ngày 14-3-2023, Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 587/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

Theo đó, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 triển khai với các nội dung: Tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam gắn với việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, với thông điệp: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”; Tổ chức sự kiện, Ngày hội Sách và Văn hóa đọc với các hoạt động: tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện và làm theo sách, vẽ tranh theo sách, xếp sách nghệ thuật, giao lưu, tọa đàm về sách và văn hóa đọc, tôn vinh người đọc, người làm thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và góp phần phát triển văn hóa đọc, tổ chức không gian giới thiệu sách của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, ký tặng sách, quyên góp, ủng hộ và trao tặng sách, tổ chức các hoạt động khuyến đọc, hướng dẫn phương pháp, kỹ năng đọc sách, phát triển kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin...; Tổ chức các hoạt động truyền thông về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, về giá trị của sách và việc đọc sách...

Thời gian tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 bắt đầu từ ngày 16-3 đến hết tháng 4; trọng điểm từ ngày 15-4 đến 21-4-2023.

Cũng theo kế hoạch, Vụ Thư viện chủ trì tham mưu hướng dẫn việc thực hiện phát triển văn hóa đọc, xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trong các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; Thư viện Quốc gia Việt Nam và hệ thống các thư viện trong toàn quốc; tham mưu triển khai phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; trực tiếp phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023; là đơn vị đầu mối tổng kết hoạt động tổ chức chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023... 

THANH DANH

;