Nội dung, chương trình tập huấn chuyên môn thể dục, thể thao (TDTT)

 

Xin Quý Tạp chí cho biết nội dung, chương trình tập huấn chuyên môn thể dục, thể thao (TDTT) được quy định như thế nào?
 

Trả lời: Điều 3 Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL ngày 8/9/2021 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định nội dung, chương trình tập huấn chuyên môn thể thao như sau:
1. Nội dung tập huấn chuyên môn thể thao bao gồm: 
a) Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TDTT; kiến thức cơ bản của pháp luật có liên quan đến môn thể thao tập huấn; 
b) Các nguyên tắc huấn luyện thể thao; 
c) Các kỹ thuật cơ bản của môn thể thao; 
d) Luật thi đấu, các phương pháp huấn luyện và tổ chức thi đấu của môn thể thao; 
đ) Những kiến thức cơ bản về bảo đảm an toàn, vệ sinh, chăm sóc y tế, dinh dưỡng cho người tham gia tập luyện môn thể thao; 
e) Phương pháp cứu hộ (đối với các hoạt động thể thao dưới nước, hoạt động thể thao mạo hiểm); 
g) Các nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn. 


2. Chương trình tập huấn: 
a) Tổng cục TDTT xây dựng chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện của từng môn thể thao và yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với giảng viên trình Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định. 
b) Căn cứ chương trình tập huấn chuyên môn đã được ban hành, cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn xây dựng tài liệu tập huấn. Tài liệu tập huấn phải được bổ sung, cập nhật thường xuyên để bảo đảm phù hợp quy định và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 
c) Tổng cục TDTT có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc xây dựng tài liệu của các lớp tập huấn.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2021.

 

DƯ BÌNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 480, tháng 11-2021

ĐỌC NHIỀU

 • Nhận diện điện ảnh chậm

  Nhận diện điện ảnh chậm

 • Năm Du lịch Quốc gia – Điện Biên 2024: “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận”

  Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên 2024: Nhiều trải nghiệm hấp dẫn

 • Hà Nội: Khai mạc triển lãm tranh “Vẽ con Rồng"

  Hà Nội: Triển lãm tranh “Vẽ con Rồng"

 • Mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển du lịch

  Mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển du lịch

 • Tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Năm Du lịch Quốc gia 2024 và Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

  Tập trung triển khai kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

 • ;