Ngày 3-12: Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ 2 năm 2022

Ngày 25-11, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL phối hợp với Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ 2 và Chương trình xét, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2022.

Tham dự và chủ trì Họp báo có: Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Chủ tịch Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam Hồ Anh Tuấn, cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Toàn cảnh buổi họp báo

Diễn đàn được tổ chức nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa như là đòn bẩy, trợ lực quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế. Diễn đàn sẽ là dịp để Lãnh đạo Đảng và Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động (7-11-2016).

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu chủ trì Họp báo

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của Diễn đàn. Đây là sự kiện quan trọng không chỉ với lĩnh vực văn hóa mà còn đối với lĩnh vực kinh doanh; là dịp để tổng kết, đánh giá tác dụng của Bộ tiêu chí sau thời gian ban hành; là cơ hội các doanh nghiệp có tiếng nói với Đảng và Nhà nước về việc tháo gỡ khó khăn, khúc mắc nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Chủ tịch Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam Hồ Anh Tuấn trả lời câu hỏi của các phóng viên báo chí về Diễn đàn

Tại buổi Họp báo, ông Hồ Anh Tuấn đã thông tin tới các cơ quan báo chí về những hoạt động của Diễn đàn sẽ được tổ chức vào ngày 3-12-2022 tại Hà Nội do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ VHTTDL, Ban Tổ chức triển khai cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam… phối hợp tổ chức:

Hội thảo với chủ đề “Chấn hưng Văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững”: tập trung trao đổi, thảo luận về vai trò, tác động của chấn hưng văn hóa đến phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; Những nội dung cơ bản của chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; Những bài học thực tiễn của các doanh nghiệp Việt Nam về phát huy vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, nhất là trong và sau đại dịch COVID-19; Giải pháp nâng cao vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh hậu COVID-19, các xung đột địa - chính trị, địa - kinh tế trên thế giới, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay.

Về Lễ tôn vinh, trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2022, Hội đồng quốc gia xét duyệt “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” đã lựa chọn để tôn vinh 24 doanh nghiệp đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam. Bộ Tiêu chí đã được công bố ngày 14-7-2021. Năm 2022, Ban Tổ chức 248 và Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã tiến hành hướng dẫn triển khai Bộ tiêu chí đến cộng đồng doanh nghiệp trên toàn quốc.

5 nhóm tiêu chí đánh giá trong Bộ Tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam

Các hoạt động của Diễn đàn sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước, từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, cũng như thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24-11-2021, về việc xây dựng văn hóa kinh doanh thành hệ điều tiết phát triển kinh tế - xã hội.

Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quan tâm đến Diễn đàn có thể đăng ký tham gia sự kiện tại link: https://tinyurl.com/fju2mr75.

Tin, ảnh: HỒNG VÂN

;