Ngày 29-11: Hội thảo quốc gia về các hệ giá trị và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới

Sáng ngày 22-11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Tham dự và chủ trì có: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm - Trưởng Ban tổ chức Hội thảo. Cùng sự có mặt của lãnh đạo, đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia đồng chủ trì Hội thảo và đông đảo phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ báo chí tại trụ sở Ban Tuyên giáo Trung ương

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sự chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ VHTTDL, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Hội thảo là một trong những việc làm cụ thể triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Theo dự kiến, Hội thảo sẽ được tổ chức ngày 29-11-2022, với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm chính tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong (Ba Đình, Hà Nội), điểm cầu trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo xác định rõ 4 mục tiêu: Tập trung làm rõ các nội dung, nội hàm và thành tố cơ bản của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; Xác định những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức và quần chúng nhân dân thực hiện trong việc nghiên cứu, xác định và tổ chức thực hiện các hệ giá trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Xác định các định hướng, quan điểm, giải pháp xây dựng các hệ giá trị và từng giá trị cụ thể, để thúc đẩy sự phát triển đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ Nguyễn Minh Nhựt thông tin tới báo chí về nội dung Hội thảo

Theo thông tin từ Ban tổ chức, đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo cơ bản đã hoàn tất. Hội thảo đã nhận được hơn 80 tham luận của các tác giả, thể hiện sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa, địa phương và các cơ quan báo chí, truyền thông trong cả nước.

Các tham luận có góc độ tiếp cận, kiến giải khác nhau, nhưng về cơ bản thống nhất nêu bật các thành tố căn bản của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới: (1) Hệ giá trị quốc gia: hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc; (2) Hệ giá trị văn hóa: dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học; (3) Hệ giá trị gia đình: ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn mình; (4) Hệ giá trị con người: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo…

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của các cơ quan báo chí trong công tác truyền thông về Hội thảo

Tại buổi gặp mặt báo chí, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cho biết: “Trong thời gian rất ngắn đã huy động được hàng trăm nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa, quản lý văn hóa tham gia Hội thảo, trong đó, có gần 100 bài viết chất lượng đã được gửi đến Ban tổ chức. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mời đại diện của UNESCO viết tham luận tại Hội thảo, để họ nhìn nhận, đánh giá hệ giá trị của chúng ta ở góc độ của một cơ quan văn hóa, giáo dục của Liên hợp quốc”.

Theo ông Trần Thanh Lâm, về cách thức tổ chức, Hội thảo sẽ được chia thành 2 phiên, ngoài đề dẫn chỉ đạo định hướng chung ở đầu Hội thảo, phiên thứ nhất sẽ bàn về hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; phiên thứ hai bàn về vấn đề hệ giá trị quốc gia và hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Hai phiên đều do một số nhà khoa học, nhà nghiên cứu đầu ngành dẫn dắt, các báo cáo viên sẽ kết hợp sử dụng slide, clip để trình bày tham luận, sau mỗi phiên đều tổng hợp, báo cáo Ban tổ chức. Cuối phiên, Ban tổ chức và đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ kết luận, định hướng cho Hội thảo.

Ban tổ chức hy vọng rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự tham gia với tinh thần, trách nhiệm cao của các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà quản lý và các cơ quan báo chí, truyền thông, Hội thảo dự kiến sẽ góp phần cụ thể hóa nội dung các thành tố của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của các chủ thể liên quan, thiết thực góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24-11-2021.

Tin, ảnh: VÂN ANH

;