Khánh thành Nhà hát Đó - điểm nhấn mới của văn hóa, du lịch Khánh Hòa

Sáng 1-4, trong chương trình công tác tại tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành Nhà hát Đó - một điểm nhấn mới của văn hóa, du lịch Khánh Hòa.

Thủ tướng cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà hát Đó

Sự kiện này được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa. Cùng dự lễ khánh thành có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh, lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Khánh Hòa.

Nhà hát Đó thuộc dự án Vegacity (khu vực Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang). Theo chủ đầu tư KDI Holdings, được thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc đó  -một dụng cụ đánh bắt thủy sản theo phương thức truyền thống của cư dân nông nghiệp lúa nước, nhà hát không chỉ độc đáo về ý tưởng mà còn được xây dựng với những vật liệu cao cấp, chất lượng và độ bền cao; đồng thời, được thi công, hoàn thiện bởi những bàn tay khéo léo đến từ hàng chục đơn vị tư vấn, thi công hàng đầu trong và ngoài nước.

Trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam cho công trình thiết kế nhà hát có kiến trúc văn hoá bản địa độc đáo và bằng xác lập kỷ lục cho chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự kết hợp đa loại hình nghệ thuật rối, đa không gian trình diễn cùng dàn khí nhạc các dân tộc bản địa Đông Nam Á đầu tiên tại Việt Nam

 

Những yếu tố này đã tạo nên một công trình xây dựng biểu tượng cho sự kết hợp giữa nét kiến trúc độc đáo mang bản sắc Việt Nam và hệ thống trang thiết bị biểu diễn hiện đại - điểm đến độc đáo, điểm tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chất lượng cao.

Hằng ngày, nhà hát Đó sẽ biểu diễn chương trình “Life Puppets - Rối mơ”, được xây dựng dựa trên câu chuyện 12 con giáp đặc trưng của văn hóa phương Đông, vận dụng chất liệu dân gian và tiệm cận ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Nhà hát Đó thuộc dự án Vegacity (khu vực Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang). Theo chủ đầu tư KDI Holdings, được thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc đó- một dụng cụ đánh bắt thủy sản theo phương thức truyền thống của cư dân nông nghiệp lúa nước

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân, việc khánh thành và đưa Nhà hát Đó vào hoạt động là minh chứng cụ thể việc vận dụng chính sách của Đảng, Nhà nước trong huy động nguồn lực xã hội đầu tư vào văn hóa theo tinh thần Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là mô hình phát triển kinh tế - du lịch dựa trên các giá trị văn hóa mang lại những khác biệt và độc đáo cho điểm đến du lịch Nha Trang, Khánh Hòa.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc nhà đầu tư đã quan tâm, dành nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng Nhà hát Đó, tạo điểm đến du lịch độc đáo và không gian cho hoạt động nghệ thuật.

Thủ tướng nhắc lại, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “... Gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”; “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa”; “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”.

Chúng ta vừa kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam của Đảng với tinh thần “Dân tộc - Khoa học - Đại chúng”. Trước đó, tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hóa với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, “văn hóa còn thì dân tộc còn”, yêu cầu phát triển văn hóa ngang tầm kinh tế, chính trị, xã hội.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc nhà đầu tư đã quan tâm, dành nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng Nhà hát Đó, tạo điểm đến du lịch độc đáo

Thủ tướng cho biết, sắp tới, Hội nghị Trung ương 7 sẽ thảo luận một số vấn đề về chính sách xã hội, chăm lo, phát triển con người. Theo Thủ tướng, việc chăm lo, phát triển con người bao gồm về vật chất và tinh thần. Mặt khác, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết 08 về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết 09 về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa, trong đó có mục tiêu phát triển du lịch. Việc phát triển ngành du lịch gắn kết chặt chẽ với việc phát triển văn hóa.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kết hợp huy động, hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, lấy nguồn lực bên trong (gồm con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa-lịch sử) là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng và đột phá.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành rà soát thể chế, cơ chế, chính sách để bảo tồn, xây dựng, phát triển văn hóa theo đúng chủ trương của Đảng, tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú.

Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh hợp tác công-tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ để huy động các nguồn lực phát triển văn hóa, đầu tư, quản lý và vận hành các nền tảng, thiết chế văn hóa xã hội, bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa gắn với các hoạt động quảng bá du lịch với du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng cũng đề nghị chủ đầu tư tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình hoạt động của Nhà hát Đó, xây dựng các chương trình nghệ thuật biểu diễn chất lượng cao, phát huy tốt hơn nữa những giá trị quý giá, phong phú của văn hóa địa phương, văn hóa dân tộc. Tỉnh Khánh Hòa chú trọng phát triển văn hóa, thúc đẩy du lịch theo chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng mong muốn Nhà hát Đó sẽ trở thành một hình mẫu thành công về hợp tác công-tư, huy động nguồn lực xã hội, bảo tồn, phát triển nền văn hóa dân tộc vì mục tiêu đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Theo baochinhphu.vn

;