Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tập trung hoàn thiện thể chế, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển văn hóa

Sáng ngày 31-3, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm và làm việc với Bộ VHTTDL. Cuộc làm việc nhằm rà soát lại thể chế, chính sách, pháp luật liên quan lĩnh vực mà Bộ VHTTDL phụ trách và bàn về công tác phối hợp với Bộ VHTTDL về một số nội dung tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Trần Huấn

Tham dự buổi làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sĩ Thanh; và đại diện Thường trực một số cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, đại diện Lãnh đạo Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính; đại diện Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam.

Về phía Bộ VHTTDL có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; các Thứ trưởng: Tạ Quang Đông, Đoàn Văn Việt, Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương; cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, cuộc làm việc được thực hiện nhằm rà soát lại thể chế, chính sách, pháp luật liên quan lĩnh vực mà Bộ phụ trách, nhất là lĩnh vực văn hóa, theo tinh thần Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 5/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW; kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; kết luận của lãnh đạo Quốc hội tại Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”.

Cùng với đó, cần khẩn trương xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa ngang tầm chính trị, kinh tế, bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội XIII và các Nghị quyết, Kết luận của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và kết luận của lãnh đạo Quốc hội tại Hội thảo Văn hóa năm 2022. 

Đồng thời, Quốc hội  cũng bàn với Bộ VHTDL về những nội dung tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 9, đây là Hội nghị  dành cho nghị sĩ trẻ, giới trẻ. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tham vọng của cả IPU và Quốc hội Việt Nam là có được Tuyên bố Hà Nội tại sự kiện lần này. Do đó công tác chuẩn bị nội dung là rất quan trọng. Bên cạnh đó, trong các ngày diễn ra sự kiện bên cạnh sự kiện chính còn có các hoạt động bên lề, đề nghị Bộ VHTTDL cử lãnh đạo Bộ tham gia Ban Tổ chức và các Tiểu ban, phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tổ chức các hoạt động, sự kiện bên lề như chương trình văn hóa nghệ thuật chào mừng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của  Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội đăng cai tổ chức sự kiện này. Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ chủ đề của Hội nghị lần này là: “Vai trò của giới trẻ với mục tiêu phát triển bền vững”. Trong Hội nghị  sẽ có  3 phiên chuyên đề  chính: Chuyển đổi số; Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và con người trong phát triển bền vững. Ba chuyên đề đều có liên quan đến Bộ VHTTDL, trong đó, phiên chuyên đề thứ 3 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và con người trong phát triển bền vững” liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý của Bộ VHTTDL.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, Quốc hội đã làm việc với Bộ TTTT để chỉ đạo rõ về nội hàm, cách thức tổ chức. Diễn đàn này sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình với hai ngày hội nghị chính thức và một ngày tổ chức tại địa phương qua đó sẽ có lồng ghép giao lưu về văn hóa gắn với du lịch.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ VHTTDL nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung công việc được phân công như: triển lãm ảnh về những thành tựu đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số của các lĩnh vực và chương trình nghệ thuật chào mừng…

Đề nghị Quốc hội tiếp tục rà soát , giúp cho ngành VHTTDL tháo gỡ  những điểm nghẽn về mặt thể chế

Báo cáo khái quát tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết: Bước vào thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới, Bộ VHTTDL cũng như toàn ngành đều có ý thức trách nhiệm khi đứng trước nhiều thách thức, khó khăn và thuận lợi đan xen. Trên cơ sở kế thừa những kết quả, thành tựu đã đạt được ở các lĩnh vực VHTTDL trong  những năm qua. Đồng thời, Bộ VHTTDL xác định quan điểm tham mưu đúng, trúng và kịp thời cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước, và làm việc trên quan điểm: xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ văn nghệ sĩ là lực lượng quan trọng. Vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Bộ VHTTDL đã cố gắng làm rõ những thuận lợi, khó khăn, chỉ rõ ra những vấn đề này để nhận thức sâu sắc hơn những thách thức để ban hành các chương trình, kế hoạch công tác nhằm  triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết của Quốc hội, các nghị quyết, quy định mà Chính phủ đã ban hành trên lĩnh vực này để đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước. Bộ VHTTDL đã cho hệ thống lại toàn bộ các quan điểm, Nghị quyết của Đảng đã được ban hành từ trước đến nay để làm sâu sắc hơn về mặt nhận thức, thấy rõ hơn tầm quan trọng của lĩnh vực VHTTDL. Đồng thời, xem xét các cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý để tiếp tục tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trình bày báo cáo - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Trên cơ sở kế thừa những thành quả đã đạt được, phân tích để làm rõ hơn những thách thức mà Bộ và toàn ngành VHTTDL phải đối mặt, từ đó chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, thách thức như:

Một là, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, luôn đặt văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu động lực phát triển của đất nước.  Nghị quyết Đại hội Đảng các kỳ, các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều xác định quan điểm này.  Nhưng, trong quá trình thực hiện, nhận thức chung của một số cấp ủy, chính quyền về nội dung này chưa thực sự sâu sắc, toàn diện và đồng bộ. Vì vậy, vẫn còn có biểu hiện, nhận thức lệch lạc, coi văn hóa chỉ là “cờ, đèn, kèn, trống” và  là một lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn đơn thuần.

Thứ hai, trong lịch sử lãnh đạo của Đảng ta, từ khi chưa bước lên vũ đài chính trị cho đến khi nắm quyền lãnh đạo, Đảng đã có rất nhiều Nghị quyết và cũng theo đó, Nhà nước ban hành các công cụ về mặt pháp luật, các chủ trương… nhưng  đầu tư cho văn hóa để vươn lên ngang tầm kinh tế, chính trị còn chưa tương xứng, nguồn lực đầu tư cho văn hóa chưa đạt được mục tiêu mà các kết luận của Bộ Chính trị đã đề ra. Đầu tư cho văn hóa quốc gia nhiều năm chưa bao giờ đạt được mức chi 1,8% tổng chi ngân sách.

Thứ ba, vấn đề huy động các nguồn lực để tập trung cho VHTTDL còn bị rào cản ở một số bộ luật do ngành Văn hóa chưa kịp thời tham mưu. Trong khi đó, chúng ta xác định đầu tư công chỉ giữ vai trò là “vốn mồi”, là cơ sở để tạo điều kiện kích thích các nguồn lực xã hội, nhưng vấn đề về Luật Đầu tư, Luật đối tác công tư… đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao chưa được đặt ra một cách đúng mức.

Thứ tư, khối lượng công việc của ngành VHTTDL rất lớn, phức tạp, nhiều vấn đề phát sinh, nhưng đội ngũ thực hiện có mặt chưa ngang tầm nhiệm vụ, thiếu lực lượng am hiểu sâu sắc về các lĩnh vực. Trong thực hiện nghị quyết 18, 19, việc sáp nhập các đơn vị nhất là ở khối lĩnh vực nghệ thuật có biểu hiện cào bằng, vì vậy trong công tác bảo vệ, phát triển văn hóa truyền thống của dân tộc đang đứng trước nhiều nguy cơ và gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh những khó khăn, ngành VHTTDL cũng gặp phải những thách thức, đó là: những tác động tiêu cực từ mặt trái của nền kinh tế thị trường trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng; môi trường văn hóa còn diễn biến phức tạp, có biểu hiện thiếu lành mạnh, ngoại lai, trái với thuần phong mỹ tục, có biểu hiện xuống cấp về mặt đạo đức, lối sống. Trong quá trình tiếp biến văn hóa và hội nhập sâu rộng, phải xử lý thỏa đáng mối quan hệ giữ truyền thống và hiện đại, bảo tồn và phát huy, gìn giữ, phát triển; bản sắc văn hóa dân tộc có nguy cơ bị phai nhạt, nhất là đối với khu vực đồng bào dân tộc thiểu số; khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền còn nhiều khoảng cách, chậm rút ngắn; Bộ VHTTDL chỉ là một cơ quan thuộc Chính phủ nhưng lĩnh vực văn hóa lại liên quan tới tất cả các cấp, ngành, địa phương và mọi mặt của đời sống xã hội…

Trên cơ sở nhận diện những khó khăn, thách thức, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Bộ VHTTDL xác định sẽ làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu. Trước hết là tham mưu cho các cấp ủy Đảng để thực hiện tốt hơn các Nghị quyết, để có sự nhận thức đúng đắn hơn, sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về các nội dung Nghị quyết mà Đại hội Đảng đã đề ra. Triển khai một cách sâu sắc hơn, quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ với phương châm: “nhận thức đúng để có hành động đẹp”. Trong quá trình lãnh đạo, nhiệm vụ của Bộ là quản lý nhà nước bằng công cụ pháp luật, vì vậy Bộ VHTTDL sẽ tập trung rà soát lại để kịp thời tham mưu cho Chính phủ, báo cáo với Quốc hội, nhất là bám sát Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch xây dựng Luật và pháp lệnh cho nhiệm kỳ để kịp thời tham mưu, rà soát lại những “khoảng hở”, “khoảng trống” về mặt pháp lý; tập trung thực hiện tốt các sự kiện về VHTTDL cấp quốc gia và khu vực. Cùng với đó, phát triển  môi trường văn hóa ở cơ sở, Bộ không làm thay các địa phương, nhưng bằng những công cụ này sẽ rà soát, ban hành các hương ước, khế ước, lấy khu địa bàn dân cư làm trọng tâm, trọng điểm để triển khai tất cả các hoạt động.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Những thành tựu đạt được của ngành VHTTDL

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đã khái quát những kết quả của Bộ VHTTDL đã đạt được trong thời gian qua. Đó là, trong quá trình nhận thức, Bộ VHTTDL đã tham mưu cho Ban Bí thư, Bộ Chính trị và đồng phối hợp với các cơ quan hữu quan của Đảng, Chính phủ tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc vào ngày 24/11/2021. Hội nghị thành công trên nhiều phương diện, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp được nhân dân, đội ngũ những người làm văn hóa phấn khởi, coi đây là động lực tiếp sức cho ngành Văn hóa trong thời gian tới. 

Với Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó chỉ ra 6 nhiệm vụ, 4 nhóm giải pháp tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc đã có sức lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực. Sau Hội nghị, 63/63 tỉnh, thành đều nghiêm túc triển khai và có kế hoạch, chương trình Nghị quyết để bổ sung thực hiện. Vì vậy, việc khắc phục một bước về sự nâng cao nhận thức về văn hóa đã bước đầu có chiều sâu, đạt hiệu quả.

Cùng với đó, Bộ VHTTDL đã chủ động rà soát, tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện VHTTDL mang tính chiều sâu, gắn với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tạo nhiều dấu ấn. Điển hình trong năm 2022, Bộ VHTTDL đã tổ chức thành công SEA Games 31 thành công trên nhiều phương diện. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX được tổ chức với quy mô rộng nhất, lớn nhất và có nhiều môn thi đấu thể thao nhất. Qua thể thao quần chúng, góp phần thực hiện tốt phát triển thể thao thành tích cao và ngành Thể thao thời gian qua cũng có nhiều chuyển động mạnh mẽ.

Đối với du lịch, sau 2 năm chịu tác động của đại dịch COVID-19, Bộ VHTTDL đã tập trung xác định, cơ cấu và tham mưu, cùng với các ngành để triển khai phát triển du lịch. Trong đó, xác định lấy du lịch nội địa làm bệ đỡ; tranh thủ các thị trường khách quốc tế để tiếp tục tạo khởi sắc cho du lịch Việt Nam. Số lượng khách du lịch quốc tế dù chưa đạt như kỳ vọng nhưng du lịch nội địa đã vượt trội và làm bệ đỡ và đóng góp tích cực cho du lịch. Năm 2022 khép lại, du lịch Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu về du lịch nội địa, đạt 101,3 triệu lượt khách, đó là đóng góp lớn cho kinh tế Việt Nam.

Đối với các lĩnh vực khác, Bộ trưởng cho biết, kế thừa kết quả đạt được trong năm 2022, Bộ VHTTDL đã tập trung vào tạo đột phá trong quá trình rà soát lại các vấn đề thể chế. Trong thời gian ngắn, với tư cách là cơ quan soạn thảo, Bộ đã trình Chính phủ và đã được Quốc hội thông qua 2 Luật là Luật Điện ảnh (sửa đổi) và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Ngoài ra, Bộ VHTTDL còn phối hợp với các Bộ khác để triển khai soạn thảo 2 Luật và ban hành nhiều văn bản pháp luật theo thẩm quyền.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Để có những kết quả trên, Bộ VHTTDL đã xác định đúng, trúng, trọng tâm để triển khai hành động. Bộ xác định phải quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện theo hướng chọn việc, chọn điểm, lựa chọn nội dung và tổ chức huy động sức mạnh của toàn ngành.

Cụ thể, năm 2021 là năm đầu nhiệm kỳ, Bộ VHTTDL đã xác định đó năm của thể chế và chính sách. Các hoạt động về thể chế, chính sách đó là  ban hành, tham mưu, qua đó tạo nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2022, xác định môi trường văn hóa là quan trọng, Bộ VHTTDL đã lấy chủ đề năm là Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ. Trong đó, Bộ đã thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ là phải tăng cường xây dựng môi trường văn hóa cho đội ngũ cán bộ, bám sát địa bàn, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa cấp cơ sở. Với việc lựa chọn Nghệ An - quê hương của Bác Hồ làm Lễ phát động về xây dựng môi trường văn hóa  toàn quốc đã có hiệu ứng lan tỏa.  

Tín hiệu tích cực được lan tỏa đến các Ban, Bộ, ngành, xác định xây dựng môi trường văn hóa không chỉ là trách nhiệm của Bộ VHTTDL. Minh chứng là xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí đã được Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thực hiện. Môi trường văn hóa trong doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ VHTTDL và Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tập trung triển khai. Từ đó, đã có nhiều doanh nghiệp đạt chuẩn về văn hóa, chấp hành nghiêm 2 yêu cầu là thượng tôn pháp luật và thể hiện trách nhiệm với xã hội. Qua đó, hạn chế được tiêu cực, sai phạm trong khối doanh nghiệp, để doanh nghiệp trở thành trái tim của nền kinh tế.

Với những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Bộ Nguyễn Văn Hùng khẳng định năm 2023, cùng với tinh thần Đoàn kết - Kỷ cương – Nêu gương - Trách nhiệm, Bộ VHTTDL sẽ tập trung rà soát lại và tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.

Các đại biểu của Bộ VHTTDL tại buổi làm việc - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Ngành VHTTDL phải đối mặt với không ít thách thức

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng ngành VHTTDL vẫn phải đối mặt với không ít thách thức, khó khăn. Đó là, sự chuyển biến nhận thức về văn hóa chưa đều, chưa nhiều, chưa rõ nét, chưa thật sự vững mạnh để nuôi dưỡng, bồi đắp tâm hồn con người. Hệ giá trị gia đình, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia vẫn chưa được khái quát để nhận diện, triển khai. Vấn đề thể chế, chính sách dù đã được Quốc hội đặc biệt quan tâm và tại Hội thảo Văn hóa 2022, những điểm nghẽn và giải pháp tháo gỡ đã được chỉ rõ nhưng hiệu quả triển khai chưa được như mong đợi.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết: Ở những địa phương có nguồn lực tốt thì còn có  sự quan tâm. Nhưng với những địa phương đang cân đối ngân sách, chi cho văn hóa còn nhiều hạn chế, trong khi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho sự phát triển lâu dài.

Bộ trưởng cũng đề xuất với trong nhiệm vụ sắp tới: đề nghị Quốc hội tiếp tục rà soát, giúp cho ngành VHTTDL tháo gỡ được những điểm nghẽn về mặt thể chế. Trong đó, Bộ VHTTDL đã có đề xuất với Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa, đây không chỉ là quản lý mà còn là định hướng cho quản lý để phát triển, bảo tồn và phát huy giá trị di tích; cho sửa Luật Đầu tư, Luật Hợp tác công tư…, đưa văn hóa vào nhóm ngành nghề ưu đãi để văn hóa có cơ hội huy động các nguồn lực xã hội. Trong đó, phải xác định đầu tư công giữ vai trò "vốn mồi", là cơ sở kích thích các nguồn lực xã hội. Hợp tác công tư cần được đẩy mạnh, tháo gỡ khó khăn thông qua việc phá bỏ các rào cản pháp lý.

Nhằm giúp ngành VHTTDL khơi thông điểm nghẽn, phát triển bền vững, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề xuất Quốc hội tiếp tục rà soát công tác xây dựng luật, pháp lệnh về lĩnh vực VHTTDL. Trong đó, có thêm các quy định theo hướng tăng cường ưu đãi để tăng cơ hội huy động các nguồn lực xã hội. Chẳng hạn, xem xét lại một số quy định về thuế, thu nhập doanh nghiệp để khuyến khích bổ sung các khoản chi tài trợ cho văn hóa, thể thao, tăng cường nguồn lực xã hội hóa.

Đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong muốn Chủ tịch Quốc hội quan tâm trong việc chỉ đạo các ủy ban của Quốc hội và các cấp có thẩm quyền nhanh chóng hoàn thiện, ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa. Bộ trưởng cho biết, hiện nay Bộ VHTTDL đã cơ bản hoàn thiện việc xây dựng chương trình và đang lấy ý kiến của các Bộ, ngành. Để nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng chương trình, Bộ trưởng đề xuất Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có ý kiến chỉ đạo để các Ủy ban của Quốc hội cùng đồng hành, cho ý kiến, giúp chương trình sớm ban hành và đi vào thực tiễn.

Về công tác phối hợp tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị Chủ tịch Quốc hội sẽ xây dựng chương trình cụ thể và sẽ báo cáo trực tiếp với các ủy ban của Quốc hội. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đề xuất, Quốc hội nên chọn Bắc Ninh là nơi diễn ra giao lưu văn hóa, vì Bắc Ninh là nơi có di sản văn hóa phi vật thể là quan họ và Bộ VHTTDL sẽ chịu trách nhiệm tổ chức chương trình giao lưu này. Về diễn đàn “phát huy giá trị con người Việt Nam trong hội nhập quốc tế”, chuyên đề này, nếu Quốc hội giao, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức, trong đó các các nhà khoa học trẻ, những người thực hành văn hóa, những nghệ sĩ trẻ sẽ tham gia diễn đàn, qua đó sẽ có hiệu ứng sâu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu - Ảnh: Trần Huấn

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Đề nghị Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết để giải quyết những vướng mắc trong lĩnh vực văn hóa

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ, Bộ VHTTDL đã và đang tích cực triển khai công việc sau Hội nghị của Chính phủ về vấn đề thúc đẩy du lịch sau đại dịch. Chính phủ cũng đang chỉ đạo Bộ VHTTDL sớm xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia chấn hưng về phát triển văn hóa giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ VHTTDL cần lấy ý kiến của các Bộ, Ban, ngành và các địa phương nhằm tạo sự đồng thuận, để có thể trình Chính phủ trong phiên họp tháng 6-2023. Bên cạnh đó Bộ VHTTDL cần rà soát lại toàn bộ các chương trình, đề án thuộc các lĩnh vực như thể thao, sân khấu, nghệ thuật, di sản…, trong đó chọn ra  lĩnh vực có điểm nhấn để xây dựng chương trình mục tiêu cụ thể.

Về vấn đề thể chế, Phó Thủ tướng cũng chia sẻ những khó khăn đối với lĩnh vực hoạt động văn học, nghệ thuật, vì liên quan đến các tác phẩm và sự sáng tạo. Trong khi đó, khuôn khổ hành lang pháp lý, thể chế trong lĩnh vực này vừa thiếu, vừa vướng mắc ở cả các luật chuyên ngành cũng như các luật liên quan như luật về đầu tư, đầu tư công, đất đai, thuế… Vì vậy, bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung các luật chuyên ngành, Phó Thủ tướng đề nghị Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết để giải quyết những vướng mắc trong phân cấp quản lý, đầu tư; giữ gìn và bảo vệ di sản; phát triển hạ tầng thể thao; du lịch; điện ảnh… Bộ VHTTDL cần lấy ý kiến  rộng rãi của các bộ, ban, ngành, địa phương, đội ngũ nhân sĩ, trí thức, các nhà văn hóa để hoàn thiện chính sách.

Đóng góp vào nội dung Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu sắp diễn ra tại Việt Nam, Phó Thủ tướng cho rằng đây là cơ hội lớn, qua Hội nghị này, để các nghị sĩ trẻ thảo luận những vấn đề toàn cầu: tài nguyên nước, khủng hoảng an ninh lương thực, kinh tế xanh; đối với lĩnh vực văn hóa: sự quyết định đến đạo đức, ứng xử với môi trường tự nhiên… cũng như những vấn đề về tương lai của thế giới. Qua đây giúp chúng ta có thể lắng nghe những ý kiến của các nghị sĩ, những người đại diện cho  nhà quản lý, doanh nhân, và văn nghệ sĩ về những thách thức mà Việt Nam phải vượt qua trong giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh đó, đây là cũng là cơ hội tốt để tuyên truyền quảng bá  văn hóa, đất nước, con người, thiên nhiên, Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận, chỉ đạo tại buổi làm việc - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành VHTTDL trong thời gian qua

Tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến phát biểu của Lãnh đạo: các Ủy ban của Quốc hội, một số Bộ, ngành và TP Hà Nội; cùng phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu kết luận, bày tỏ vui mừng: thời gian qua dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là các tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, nhưng ngành VHTTDL đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả, thành tích nổi bật, quan trọng.

Về kết quả thực hiện trong các lĩnh vực công tác, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Bộ VHTTDL đã chủ động, tích cực chỉ đạo, tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch, đề án quan trọng trong phát triển văn hóa; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành văn hóa. Quan tâm rà soát, đánh giá, đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, bố trí nhân lực và tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa tiếp tục đạt thành tựu mới, với việc nhiều di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO ghi danh.

Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy, chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành; công tác văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được quan tâm; việc kiểm kê, xếp hạng, ghi danh các di sản, di tích, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể  và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục đạt nhiều kết quả; các hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức sôi nổi, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp nhưng ngành đã tìm nhiều cách để tạo được không khí tích cực với nhiều sự kiện biển diễn trực tuyến; chưa bao giờ hoạt động lễ hội phong phú và ít vi phạm như năm nay.

Bộ VHTTDL đã tập trung lực lượng tổ chức thành công và tham dự nhiều giải thể thao lớn trong nước cũng như khu vực và trên thế giới, đó là Đại hội thể dục thể thao các cấp, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, đặc biệt là SEA Games 31 để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá về đất nước, con người Việt Nam; Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội đạt thành tích xuất sắc, ghi dấu ấn lịch sử. Thể thao quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng; toàn Ngành tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Chương trình xây dựng nông thôn mới” trong tất cả các đối tượng.

Bộ VHTTDL đã chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, trong đó có Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội để từ đó có được nhiều đề xuất chính sách giải pháp trong Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, Bộ VHTTDL đã chủ động tham mưu đề xuất trong nhiều hoạt động, như Hội thảo Du lịch 2021 tại Nghệ An, ngành đã tham mưu ban hành nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ người lao động, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động du lịch; kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch, cho phép các hoạt động du lịch hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới từ 15/3/2022. Qua đó, du lịch Việt Nam đã phục hồi, bứt phá cả về tổng lượng khách và tổng doanh thu từ du lịch.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Bộ VHTTDL đã có nhiều nỗ lực, đổi mới cách thức tiếp cận và tư duy quản lý

Đối với công tác xây dựng thể chế, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, Bộ VHTTDL đã có nhiều nỗ lực, đặc biệt đổi mới cách thức tiếp cận và tư duy quản lý. Đó là  chuyển tư duy từ “làm văn hóa sang quản lý nhà nước về văn hóa”, chú trọng công tác xây dựng thể chế, pháp luật.

Theo đó, bám sát chỉ đạo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, Kế hoạch 81/KH-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ VHTTDL đã đóng góp, tham mưu với  các cấp có thẩm quyền đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Nổi bật là: đã trình Quốc hội thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi) với nhiều điểm mới, có nhiều thay đổi quan trọng, bảo đảm chất lượng; phối hợp tham mưu, trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó có lĩnh vực sáng tác…

Bộ đã chủ động rà soát, xây dựng mới và tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026 với các Ban, Bộ, ngành Trung ương, giúp ngành VHTTDL có thêm những nguồn lực quan trọng trong công tác phát triển.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, lĩnh vực của Bộ VHTTDL phụ trách rất lớn, với 38 nhóm nhiệm vụ. Để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Bộ VHTTDL tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Bộ và ngành VHTTDL cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về văn hóa. Trước hết,  để mỗi cán bộ ngành Văn hóa phải hiểu và thấm nhuần sâu sắc nhất, từ đó tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đưa ra các chủ trương và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Phát triển con người toàn diện, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”, “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”… Với định hướng lớn, những nội dung quan trọng, Bộ VHTTDL cần tiếp tục nghiên cứu thấm nhuần trong toàn ngành.

Định hướng, quan điểm chỉ đạo nêu trên tiếp tục được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quán triệt và nhấn mạnh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam... kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất”.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Bộ VHTTDL cần tiếp tục và thường xuyên rà soát, tập trung nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ lập pháp theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021. Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 “sớm khắc phục tình trạng chậm thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng thành luật pháp và các chính sách cụ thể, khả thi về phát triển văn hóa, xây dựng con người”, bảo đảm phù hợp với "tính đặc thù của hoạt động văn hóa, nghệ thuật”, “phát huy tối đa các nguồn lực từ Nhà nước và xã hội, từ trong nước và nước ngoài để phát triển văn hóa”. Trong quá trình này, Chủ tịch Quốc hội lưu ý trong quá trình này Bộ cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội để có rà soát, đánh giá. Tại Hội thảo Văn hóa toàn quốc 2022, có 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện ngay nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách, bảo đảm nguồn lực, đề nghị Bộ VHTTDL tiếp tục thực hiện rà soát kỹ phần này.  

Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: Trần Huấn

Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu đề xuất sửa đổi hoặc thay thế các luật hiện hành, xem có phát sinh khó khăn, vướng mắc do ban hành quá lâu và nay không còn đáp ứng yêu cầu; từ đó sớm trình đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội như các Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo…  Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề xuất xây dựng những dự án luật mới, hoàn toàn mới để đưa vào chương trình cho khóa này hoặc khóa sau. Tiếp tục nghiên cứu căn cứ lý luận, thực tiễn, đề xuất ban hành các luật chuyên ngành cho giai đoạn tiếp theo, như Luật Mỹ thuật; Luật Nhiếp ảnh; Luật Tài trợ, hiến tặng; nghiên cứu Luật Bản quyền tác giả, có thể tách nội dung từ Luật sở hữu trí tuệ.  Đồng thời, rà soát, kiến nghị, xây dựng một số nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực văn hóa như về văn học, nghệ thuật…; tiếp tục nghiên cứu sửa đổi một số nội dung của các luật chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực VHTTDL, trong đó có Luật Đầu tư theo hướng đối tác công tư, Luật Đất đai, các luật về thuế…; Luật Xuất nhập cảnh, trong đó có vấn đề về visa, đang được quan tâm để tháo gỡ, tạo điều kiện kích cầu phát triển du lịch,  quảng bá văn hóa.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển văn hóa

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Bộ VHTTDL triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. Trong đó, chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể về việc đầu tư các công trình văn hóa mang tính biểu tượng quốc gia và thời đại Hồ Chí Minh; phát triển các sản phẩm văn hoá có giá trị đỉnh cao về nghệ thuật và tư tưởng. Sắp tới, nước ta có hai sự kiện lớn đó là hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng và 100 năm ngày thành lập nước, Bộ VHTTDL phấn đấu có các tác phẩm văn học, nghệ thuật xứng tầm. 

Tập trung phối hợp với các Ban, Bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, nhằm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, góp phần xây dựng nhân cách, con người, xây dựng gia đình, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện mục tiêu cao cả phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ động tham mưu, đề xuất Chính phủ, Quốc hội những vấn đề cấp bách, đặc thù cần có cơ chế, giải pháp riêng để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các dự án thành phần về VHTTDL thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia…

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; sắp xếp kiện toàn bộ máy đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới hoàn thiện công cụ quản lý hệ thống; tập trung cải cách hành chính, số hóa, quản lý trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường hơn nữa công tác truyền thông để người dân, xã hội hiểu, chia sẻ, đóng góp ý kiến cho ngành; triển khai thực hiện Nghị quyết số 572/NQ-UBTVQH15 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV ngày 18/8/2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Về đề xuất kiến nghị của Bộ VHTTDL, trong đó có vấn đề thiết lập đội ngũ tham tán văn hóa, tùy viên văn hóa, các cơ quan đại diện ngoại giao văn hóa Việt Nam tại nước ngoài ở một số địa bàn trọng điểm, việc thành lập các văn phòng đại diện xúc tiến du lịch quốc gia tại các thị trường nguồn… đề nghị Bộ VHTTDL đối chiếu với các quy định hiện hành để xây dựng các đề án, báo cáo các cấp có thẩm quyền để xem xét, quyết định vấn đề này.

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là cơ hội để quảng bá về truyền thống văn hóa, đất nước, con người Việt Nam

Liên quan đến việc phối hợp tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự kiến sẽ có hơn 100 nước tham gia Hội nghị. Đây là cơ hội lớn để quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, đất nước, con người Việt Nam. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ VHTTDL phối hợp tham mưu, đóng góp cho các nội dung và đề nghị  Bộ VHTTDL phối hợp trong công tác tổ chức, cử đại diện Lãnh đạo Bộ tham gia Ban Tổ chức, trong đó, tham gia Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Thông tin và Tuyên truyền; tiếp tục tham mưu, đề xuất, gợi mở cho chủ đề thứ 3  của Hội nghị “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và con người trong phát triển bền vững”; Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, đối thoại thanh niên về về những vấn đề có liên quan đến Chủ đề chính và các chuyên đề của Hội nghị. Quan tâm và làm tốt về vấn đề nội dung, Bộ VHTTDL có thể cử các đại biểu trẻ tham gia tại phiên chuyên đề, tọa đàm… lĩnh vực này; tổ chức quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam…

Bộ cũng cần phối hợp với các cơ quan của Quốc Hội và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Hội nghị; phối hợp tổ chức triển lãm toàn quốc về thành tựu trong chuyển đổi số;  các hoạt động giao lưu xúc tiến, trải nghiệm văn hóa qua du lịch cho các đại biểu. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan trong công tác thông tin, truyền thông trước, trong và sau Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Bộ VHTTDL - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

 Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tặng bức tranh lưu niệm cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trân trọng cảm ơn và tiếp thu tất cả các nội dung của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo. Trong đó, có 5 nhóm nhiệm vụ Chủ tịch Quốc hội đã trao cho ngành để tiếp tục thực hiện tốt hơn nhằm chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời để phát triển du lịch và thể thao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội  Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL xin hứa sẽ nỗ lực, cố gắng với tinh thần quyết tâm cao nhất và nhất là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tăng cường hơn nữa quan hệ, phối hợp với các Ban, Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là với các cơ quan của Quốc hội. Mà trọng tâm trước mắt, trong năm nay sẽ đưa cho được Chương trình mục tiêu chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam theo tinh thần kết luận của đồng chí Tổng Bí thư , được Quốc hội dẫn dắt và thông qua, có được điều đó sẽ tạo ra động lực lớn cho phát triển văn hóa. Cùng với đó, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục phát triển các nội dung về mặt thể chế, chính sách trên tinh thần Đảng đã xác định: thể chế là khâu đột phá và Bộ VHTTDL phải chủ động rà soát trong phạm vi, lĩnh vực của mình. Bộ trưởng cũng bày tỏ hy vọng nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Bộ, ngành VHTTDL.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc: 

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh phát biểu - Ảnh: Trần Huấn

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh phát biểu - Ảnh: Trần Huấn

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt phát biểu - Ảnh: Trần Huấn

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Thu Phương phát biểu - Ảnh: Trần Huấn

NGỌC BÍCH

 

;