Hòa Bình: Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật dân gian các dân tộc thiểu số năm 2023

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần giữ gìn, phát huy và quảng bá giới thiệu về văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc trong tỉnh và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, vừa qua, Sở VHTTDL Hòa Bình đã triển khai Kế hoạch số 347/KH-SVHTTDL, ngày 24/2/2023 về tổ chức Liên hoan Nghệ thuật dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Chủ đề liên hoan là “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình”.  Quy mô được tổ chức ở 3 cấp (cấp xã; cấp huyện; cấp tỉnh gồm 10 huyện, thành phố) nhằm giới thiệu những nét văn hóa bản sắc đặc trưng truyền thống của các dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Hình thức tổ chức đối với xã, phường, thị trấn: Thành lập Ban Tổ chức, ban hành Quy chế Liên hoan cấp cơ sở. Mỗi đơn vị xây dựng 1 chương trình có 4 tiết mục (bao gồm các thể loại Ca, múa, nhạc dân tộc) có thời lượng tối đa không quá 20 phút/đơn vị. Đối với huyện, thành phố: thành lập Ban Tổ chức, ban hành Quy chế Liên hoan cấp huyện. Mỗi đơn vị 1 chương trình có 4 tiết mục (bao gồm các thể loại Ca, múa, nhạc dân tộc) thời lượng tối đa không quá 25 phút/đơn vị.  Đối với cấp tỉnh: thành lập Ban Tổ chức ban hành Quy chế Liên hoan cấp tỉnh có sự tham gia của 10 huyện, thành phố. Mỗi đơn vị xây dựng 1 chương trình nghệ thuật dân gian mang đặc trưng của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn và trích đoạn 1 lễ hội tiêu biểu của địa phương với tổng số thời gian không qua 45 phút, trong đó:  4 tiết mục dự thi (bao gồm các thể loại Ca, múa, nhạc dân tộc) có thời lượng tối đa không quá 25 phút; 1 trích đoạn 1 lễ hội truyền thống tiêu biểu của địa phương có thời lượng tối đa không quá 20 phút.

Cơ cấu giải thưởng: Giải tiết mục của từng loại hình nghệ thuật Ca, Múa, Nhạc: bao gồm Giấy chứng nhận đạt giải A,B,C cho các tiết mục biểu diễn xuất sắc tại Hội diễn, gồm: Giải cho các tiết mục Ca : 8 Giải A; 10 Giải B; 12 Giải C. Giải cho các tiết mục Múa : 3 Giải A; 3 Giải B; 4 Giải C. Giải cho các tiết mục Nhạc : 3 Giải A; 3 Giải B; 4 Giải C. Giải cho trích đoạn Lễ hội : 5 Giải A; 5 Giải B; Giải toàn đoàn : 5 Giải A; 5 Giải B.

 

ĐOÀN CẦN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 528, tháng 3-2023

;