Hòa Bình: Phấn đấu đón 4.200.000 lượt khách thăm quan du lịch trong năm 2024

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-BCĐ về phát triển Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Theo đó, năm 2024, Ban Chỉ đạo đề ra mục tiêu là thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về du lịch: Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình, Quy hoạch, Đề án phát triển du lịch của trung ương và địa phương. Huy động các nguồn lực để triển khai các hoạt động du lịch. Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch. Phấn đấu năm 2024, đón được 4.200.000 lượt khách tham quan du lịch, trong đó khách quốc tế là 500.000 lượt khách, khách nội địa: 3.700.000 lượt khách. Tổng thu từ du lịch đạt 4.600 tỷ đồng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Cùng với đó, chỉ đạo tăng cường công tác chuyển đổi số, số hóa các điểm đến, công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch. Đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, TP. Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, xây dựng dự án, sản phẩm du lịch chất lượng, khai thác tiềm năng phát triển du lịch, thu hút thêm nhiều lượt du khách đến với tỉnh, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh; xây dựng và chuẩn hóa các điểm du lịch cộng đồng đạt chuẩn sản phẩm OCOP về du lịch tại các huyện, thành phố nhằm phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, trải nghiệm bản sắc văn hóa, ẩm thực đa sắc màu tại các địa phương, phấn đấu có 1 sản phẩm OCOP được công nhận cấp tỉnh năm 2024. Tiếp tục chỉ đạo phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa sinh thái, nghỉ dưỡng trên địa bàn toàn tỉnh; tập trung phát triển một số dự án du lịch vui chơi giải trí chất lượng cao trên Khu du lịch hồ Hòa Bình....

Ban Chỉ đạo yêu cầu việc triển khai Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2024 phải được sự tham gia của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch và cộng đồng địa phương. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức chỉ đạo, triển khai để đảm bảo hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch đề ra.

 

ĐOÀN CẦN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 561, tháng 2-2024

;