Vĩnh Phúc: Lập Thạch triển khai công tác Khuyến học năm 2024

 

Ngày 9/1, UBND, Hội Khuyến học huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, lãnh đạo huyện Lập Thạch.

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, giúp đỡ tận tình của Huyện Uỷ, UBND huyện, của Hội khuyến học tỉnh, cùng sự phối kết hợp chặt giữa các Phòng, Ban cơ quan trong huyện, đặc biệt là Phòng Giáo dục & Đào tạo, công tác Khuyến học khuyến tài của huyện Lập Thạch đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Huyện đã tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác Khuyến học. Đồng thời, triển khai đăng ký 4 mô hình học tập và mô hình “Công dân học tập” tới các đồng chí Phó chủ tịch chuyên trách, Trưởng ban, Chi hội trưởng khối cơ quan Huyện ủy, UBND huyện, các cơ sở giáo dục, các đơn vị lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, huyện còn tổ chức đi kiểm tra thực tế ở các cơ sở, Hội Khuyến học huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”  và “Công dân học tập”; hướng dẫn các Hội Khuyến học cơ sở rà soát các tiêu chí, đăng ký, xét duyệt và trình Hội Khuyến học cấp trên xem xét ngay từ đầu năm. Kết quả, tính đến nay, toàn huyện có 74,92 % số gia đình đạt Gia đình học tập; 66,36% Số dòng họ đạt dòng họ học tập; 100%  cộng đồng đạt cộng đồng học tập; 100 % số đơn vị đạt đơn vị học tập; 65,25 % số công dân học tập nhóm 1 đạt công dân học tập ; l  71,9 % số  công dân học tập  nhóm 2 đạt công dân học tập ; 100 % số  công dân học tập  nhóm 3 và 4  đạt công dân học tập.

Năm 2024, Hội tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức hội, chủ động tham mưu, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với ngành GDĐT và các ban, ngành, đoàn thể phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học các cấp, góp phần phát triển đổi mới căn bản toàn diện sự nghiệp GDĐT thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023 đã được Hội Khuyến học tỉnh và UBND huyện Lập Thạch tặng Giấy khen.

 

THANH HƯƠNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 558, tháng 1-2024

;