Đá Chông - thôn không ma túy ở xã Minh Quang

Đến nay, Đá Chông vẫn là thôn không có ma túy ở xã Minh Quang (Ba Vì, Hà Nội) thành quả đáng tự hào của cán bộ và người dân nơi đây, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội ở thôn. Ông Phùng Trung Hải, Trưởng thôn Đá Chông cho biết “Thôn có 187 hộ dân, 878 nhân khẩu, nhân dân trong thôn từ nhiều vùng quê khác nhau về sinh sống. Thôn được công nhận là làng nghề chế biến chè. Lâu nay chúng tôi luôn xác định có ổn định về an ninh trật tự thì thôn xóm mới bình yên, nhà nhà sẽ có cơ hội để phát triển chung về mọi mặt. Chính vì vậy, mọi người trong thôn luôn có ý thức gìn giữ quê hương không tệ nạn xã hội, không ma túy”. Bà Phạm Thị Thanh Tuyền, Bí thư chi bộ thôn Đá Chông cho biết thêm: “Nghị quyết hằng tháng của Chi bộ luôn có nội dung gìn giữ an ninh thôn xóm, để mỗi đảng viên tuyên truyền, triển khai thực hiện, gặp gỡ nắm bắt từng hộ gia đình mình phụ trách để theo dõi chung, từ đó phản ánh trong các cuộc họp chi bộ. Qua cuộc họp chi bộ, mỗi đảng viên cũng ý thức được gìn giữ gia đình không ma túy, phấn đấu là những gia đình gương mẫu”.

Để gìn giữ là thôn không ma túy, những năm qua, thôn Đá Chông luôn làm tốt công tác tuyên truyền trong các hội nghị họp thôn, ngày hội Đại đoàn kết, hội nghị đại biểu nhân dân đầu năm. Nội dung tuyên truyền tập trung về tác hại của ma túy, những vụ việc liên quan đến ma túy trong và ngoài xã, được lồng ghép hiệu quả trong họp thôn, để các gia đình nâng cao ý thức tự bảo vệ của mỗi thành viên. Nếu gia đình nào đó có người dính vào ma túy thì khó tránh khỏi cảnh nhà tan cửa nát rồi những người nghiện ma túy, đến lúc cùng cực họ sẽ ăn trộm, ăn cắp, gây mất an ninh thôn xóm. Bên cạnh đó, là việc xây dựng gia đình văn hóa, gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Cần nói thêm là nhân dân ở Đá Chông những năm qua, tập trung vào chăn nuôi phát triền đàn bò, đàn lợn, gia cầm, sản xuất rau, ngành nghề dịch vụ. Vì vậy, mức thu nhập bình quân của thôn đến hết năm 2020 là  51 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ khá và giàu ở Đá Chông chiếm khoảng 70%. Nắm bắt được tình hình, với phương châm “Vì thôn bình yên thôn Đá Chông”, địa phương đã vận đồng các gia đình cùng với việc nỗ lực phát triển kinh tế, thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Theo đó, các gia đình trong thôn đã tự giác giáo dục con cháu, các thành viên chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy ước, hương ước của thôn. Đặc biệt, mỗi gia đình có con em đi làm ăn xa luôn quan tâm theo dõi thông tin để phát hiện sớm các trường hợp có những biểu hiện xấu, lệch lạc, kịp thời có biện pháp uốn nắn, giáo dục, không để các em sa vào tệ nạn xã hội, ma túy. Nhờ đó, những năm qua, tỷ lệ Gia đình văn hóa trong thôn Đá Chông luôn đạt từ 95% trở lên. Nhiều gia đình trong thôn như gia đình các ông bà Đào Duy Thanh, Nguyễn Quốc Công, Nguyễn Thị Anh Đào... đều là những gia đình đã nỗ lực phát triển kinh tế, giáo dục con cái học hành tiến bộ, giữ vững nề nếp gia phong của gia đình...

 Vì mục tiêu thôn không ma túy, thôn đã chỉ đạo các hộ sống chung trong một ngõ thành lập ngõ liên gia tự quản. Với mô hình ngõ liên gia tự quản, các hộ vừa giúp nhau trong các việc ma chay, hiếu hỉ, vừa liên kết với nhau trong đấu tranh với đối tượng xấu xâm nhập vào địa bàn. Rõ ràng, ngõ liên gia là một pháo đài để chống xâm nhập ma túy vào địa bàn. Phòng chống tệ nạn xã hội, trong đó có ma túy là một nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn đối với mỗi gia đình trong thời đại hiện nay. Vì vậy, các chi hội đoàn thể như Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên thôn luôn tuyên truyền, gắn kết các gia đình hội viên để mỗi đoàn viên, hội viên nỗ lực phòng ngừa ma túy ngay chính từ gia đình mình. Song song với đó, ở Đá Chông, việc học tập của con em cũng được thôn chú trọng. Hằng năm, thôn đã vận động các hộ tích cực đóng góp để xây dựng quỹ khuyến học, khen thưởng cho các cháu học sinh khá, học sinh giỏi, thi đỗ vào các trường Đại học, mỗi năm 5 triệu đồng. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong thôn cũng được phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân ở nhiều lứa tuổi tham gia. Qua phong trào, đã giúp mọi người gần gũi, nắm bắt thông tin. Ngoài việc phát triển thể thao, đảm bảo sức khỏe, phong trào còn giúp các gia đình nắm bắt tình hình chung, trao đổi về các công việc của xã hội, của thôn... từ đó đấu tranh với các tệ nạn xã hội và ma túy.

Với sự lãnh đạo đúng đắn, lại làm tốt tuyên truyền cùng ý thức của mỗi gia đình mà đến nay, ma túy không xâm nhập vào Đá Chông. Đây thực sự là điều mà mỗi cán bộ, nhân dân Đá Chông luôn mong muốn và sẽ phát huy trong những năm tiếp theo.

 

LÊ HỒNG ĐẠT

Nguồn: Tạp chí VHNT số 483, tháng 12-2021

 

;