Bằng Y nói không với ma túy

Bằng Y - vùng quê yên ả của vùng đất Sơn Đà (Ba Vì) là một trong số ít các thôn trên địa bàn huyện Ba Vì không có ma túy xâm nhập vào địa bàn.

Bằng Y là một trong số ít thôn không ma túy ở huyện Ba Vì

Lãnh đạo thôn Bằng Y cho biết:  “Thôn Bằng Y hiện có 148 hộ với 605 nhân khẩu. Xác định công tác phòng chống ma túy luôn là một nhiệm vụ quan trọng nên thôn luôn nhắc nhở mỗi gia đình phải  đoàn kết, yêu thương, phát triển kinh tế và tránh xa tệ nạn xã hội”. Để gây dựng mô hình thôn không ma túy, hằng năm, thôn Bằng Y đều tổ chức ký cam kết với các hộ gia đình về xây dựng gia đình văn hóa, có các nội dung xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đoàn kết thôn xóm, tương trợ hàng xóm lẫn nhau, gia đình không có người phạm pháp hình sự, vướng vào tệ nạn xã hội...

Các gia đình trong thôn đều ký kết thực hiện các nội dung của xây dựng gia đình văn hóa. Hằng năm, có hơn 95% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Đoàn kết ngõ xóm là một phương thức để xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngõ liên gia tự quản cũng ra đời từ đó. Đến nay, thôn đã có 7 ngõ liên gia tự quản, các gia đình trong ngõ luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi có việc lớn, việc nhỏ, thông tin thường xuyên với nhau về tình hình con cái, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con. Bên cạnh đó, thực hiện mô hình xây dựng an ninh, ở thôn cũng có việc xây dựng dòng họ tự quản, phát huy vai trò của những bậc cao niên, vai vế trong dòng họ để cùng giáo dục con cháu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Để giữ thôn không ma túy, vấn đề phát triển kinh tế rất quan trọng. Thôn cho biết thôn luôn nỗ lực vận động tuyên truyền nhân dân cùng nhau phát triển kinh tế. Dựa vào lợi thế đất đai, bà con đã tập trung vào chăn nuôi, phát triển kinh tế vườn đồi. Đến nay, số hộ khá và giàu trong thôn chiếm tỷ lệ 60%. Đa số thanh niên ở Bằng Y nếu không đi học, công tác thì ở nhà sản xuất, vì vậy việc quản lý các thanh niên trong thôn cũng thuận tiện. Để thôn không ma túy, vai trò của đảng viên cũng rất quan trọng. Theo ông Phùng Văn Ngọ, Bí thư Chi bộ thôn Bằng Y, Chi bộ có 12 đảng viên, trong nhiều năm qua, hằng tháng Chi bộ luôn ban hành các Nghị quyết gắn với phòng chống tệ nạn xã hội, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên phụ trách hộ, báo cáo tình hình các hộ cho chi bộ để từ đó giúp đỡ các gia đình phát triển kinh tế và giáo dục con cái. Theo ông Sơn, Trưởng thôn Bằng Y, để Bằng Y không ma túy như ngày hôm nay là do các gia đình ở đây đều có ý thức về giáo dục con cái, nhất là việc dính vào ma túy sẽ gây hậu quả, tác hại khôn lường. Các gia đình trong thôn cũng thường xuyên trao đổi với nhau khi có con cùng trang lứa đi học, để nắm bắt tâm tư của các em, từ đó có biện pháp giáo dục chung.

Mặt khác ở các cuộc họp từ chi bộ đến họp toàn thể nhân dân trong thôn hay mặt trận, các chi hội đoàn thể đều chú trọng đến tuyên truyền tác hại của ma túy, biểu hiện của các loại ma túy... ,đó là phương thức tốt nhất để nâng cao nhận thức từ mỗi bậc phụ huynh, giúp họ đồng hành cùng con em mình trong phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội.

Không những không có ma túy, Bằng Y còn là một trong những thôn mà an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn đảm bảo chắc vững ở vùng quê Sơn Đà.

Có thể thấy, bằng sự quyết tâm, bằng sự đồng lòng, đoàn kết, cán bộ, nhân dân thôn Bằng Y đã gây dựng thôn không ma túy, góp phần xây dựng quê hương là làng văn hóa tiêu biểu ở Ba Vì. 

Tác giả: Hồng Đạt

Nguồn: Tạp chí VHNT số 456, tháng 3-2021

;