• TẠP CHÍ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT > Tin nước ngoài

Khai mạc Tuần phim Việt Nam tại Ba Lan

Ngày 6-10, Lễ khai mạc Chương trình phim Việt Nam được diễn ra tại Warszawa, nằm trong khuôn khổ Tuần phim Việt Nam tại Ba Lan năm 2021. Tuần phim được tổ chức tại 5 thành phố: Torun, Warsaw, Krakow, Lodz và Gdynia, từ ngày 6 đến hết ngày 31-10-2021.

Từ 6-31/10: Tuần phim Việt Nam tại Ba Lan

Tuần phim Việt Nam tại Ba Lan sẽ được diễn ra từ ngày 6 đến ngày 31-10-2021 tại 5 thành phố: Torun, Warsaw, Krakow, Lodz, Gdynia. 5 bộ phim sẽ được trình chiếu trong thời gian này: “Truyền thuyết Quán Tiên”, “Bố già”, “Tiệc trăng máu”, “Mắt biếc” và “Song lang”.