Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II được quy định như thế nào?

 Xin Quý Tạp chí cho biết tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II được quy định như thế nào? 
 

Trả lời:

Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 1/ 7/2022 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL  quy định quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II, như sau:

1. Nhiệm vụ:

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện được giao và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện;

c) Tham gia tổ chức hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện theo quy định của pháp luật và các hoạt động khác nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa đọc;

d) Tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc gia trong hoạt động thư viện;

đ) Tham gia tổng kết đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ thư viện;

e) Tham gia xây dựng nội dung chương trình, biên soạn tài liệu và tham gia bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho thư viện viên hạng dưới.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chiến lược phát triển về thư viện và văn hóa đọc;

b) Am hiểu kiến thức về nghiệp vụ thư viện;

c) Có năng lực phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ thư viện được giao tham mưu, quản lý;

d) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

4. Yêu cầu đối với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II:

a) Có thời gian công tác giữ chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) đang giữ chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng;

b) Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III hoặc tương đương đã tham gia nghiên cứu, xây dựng ít nhất 1 đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản nghiệp vụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực thư viện từ cấp cơ sở trở lên đã được cấp có thẩm quyền ban hành, nghiệm thu hoặc phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/ 8/2022.

 

DƯ NGỌC BÌNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 504, tháng 7-2022

ĐỌC NHIỀU

 • Nhận diện điện ảnh chậm

  Nhận diện điện ảnh chậm

 • Năm Du lịch Quốc gia – Điện Biên 2024: “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận”

  Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên 2024: Nhiều trải nghiệm hấp dẫn

 • Lễ trao giải và khai mạc Cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hoá Việt Nam qua hội hoạ lần thứ I - năm 2023

  Trao giải và khai mạc Triển lãm Cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa lần thứ I - năm 2023

 • Đường sách Thành phố Thủ Đức - Điểm hẹn thú vị

  Đường sách Thành phố Thủ Đức - Điểm hẹn thú vị

 • Ra mắt ấn bản Doraemon đặc biệt nhân ngày sinh của tác giả Fujiko F Fujio

  Ra mắt ấn bản Doraemon đặc biệt nhân ngày sinh của tác giả Fujiko F Fujio

 • ;