Quán triệt nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 28-2, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Trực tuyến phổ biến, quán triệt nội dung hai cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" và "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hơn 18.300 đảng viên ở 416 điểm cầu các cơ quan, bộ, ngành Trung ương tham dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - Ảnh: Thanh Hùng

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương các các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lại Xuân Môn, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương... Báo cáo viên tại Hội nghị là Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đồng chí Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao).

Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ VHTTDL có: đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Bộ; Ủy viên Ban chấp hành 67 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ bộ phận; Thành viên Ban chỉ đạo 35; Đại diện Ban Thường vụ: Công đoàn Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ; Hội Cựu chiến binh Bộ.

Trong chuyên đề 1, hội nghị đã nghe TS Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) giới thiệu nội dung cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

TS Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao giới thiệu nội dung cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” - Ảnh: Thanh Hùng

Cuốn sách có dung lượng dày hơn 800 trang, với 150 bài viết, 150 ảnh minh họa, gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phần thứ hai: Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; Phần thứ ba: Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao.

TS Phạm Lan Dung cho biết, cuốn sách đã tổng kết các đặc điểm quan trọng: 6 nội dung về quá trình đổi mới tư duy của Đảng: Bảo vệ Tổ quốc, bắt đầu từ Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị năm 1988 gắn đổi mới tư duy kinh tế, đổi mới tư duy quốc phòng và đổi mới tư duy đối ngoại; Đối ngoại và đường lối đối ngoại; Hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa; quan hệ giữa hội nhập quốc tế và bảo vệ độc lập, tự chủ; “Đối tác, đối tượng" trong quan hệ quốc tế; Sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản  lý tập trung của Nhà nước về công tác đối ngoại để phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và kết hợp hiệu quả sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; Về việc xây dựng nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Cuốn sách cũng đề cập 3 đặc điểm lớn của thời đại ngày nay: Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo và khát vọng lớn của nhân loại, dù nguy cơ chiến tranh và xung đột luôn luôn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp; Thời đại của toàn cầu hóa, chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế; trong đó Hiến chương Liên hợp quốc là các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế; Hợp tác và đấu tranh song song tồn tại, giữa hệ thống xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ VHTTDL - Ảnh: Trần Huấn

5 nội dung về “định vị” Việt Nam: Là nước kiên định theo con đường Xã hội chủ nghĩa, theo đuổi lợi ích quốc gia – dân tộc; Là bạn, đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế; Là nước đề cao Luật pháp: tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; Một nước ASEAN đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN; Một nước yêu hòa bình và giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình; thực thi chính sách “4 không”…

Tại chuyên đề 2, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu về Cuốn sách: “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”.

Cuốn sách gồm 3 phần, phần thứ nhất: Đại đoàn kết toàn dân tộc – sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phần thứ hai: Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Phần thứ ba với tiêu đề: phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc đổi mới đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến giới thiệu về Cuốn sách: “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” - Ảnh: Thanh Hùng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng cho biết, cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” có độ dày 747 trang, hàm chứa nhiều nội dung rất quan trọng cả về tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn, là “cẩm nang” cho cán bộ trong hệ thống Mặt trận, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, nhân dân nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn. Đồng thời, cuốn sách tuyển chọn 142 bức ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc với Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các giới, các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh đây là hai cuốn sách quan trọng có tư tưởng sâu sắc của Tổng Bí thư về đường lối của Đảng và Nhà nước hiện nay về đối ngoại và phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc. Để thực hiện, triển khai hiệu quả nội dung của hai cuốn sách, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai quán triệt, tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập tại cơ quan, đơn vị, phổ biến tới toàn bộ cán bộ, đảng viên chưa tham dự hội nghị này.

Đồng thời các tổ chức đảng cần nghiên cứu kỹ các nội dung, tư tưởng của Tổng Bí thư về đại đoàn kết toàn dân tộc và đường lối đối ngoại của Việt Nam, vận dụng xây dựng kế hoạch với những nội dung và công việc cụ thể trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: Thanh Hùng

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc những nội dung cốt lõi trong hai tác phẩm, trên cơ sở kế hoạch thực hiện của đảng bộ, cơ quan, đơn vị, vận dụng vào công việc hằng ngày để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và thực thi công vụ góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất, vững mạnh.

NGỌC BÍCH

 

;