26 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Vừa qua, ngày 21-2-2024, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã ký, ban hành các quyết định công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo đó, 26 di sản ở các tỉnh, thành phố được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia dịp này gồm:

1- Nghề thủ công truyền thống: Nghề may Trạch Xá, xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội (QĐ số: 369/QĐ-BVHTTDL).

2- Lễ hội truyền thống: Lễ hội làng Keo, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội (QĐ số: 370/QĐ-BVHTTDL).

3- Lễ hội truyền thống: Lễ hội Đình Tường Phiêu, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội (QĐ số: 371/QĐ-BVHTTDL).

4- Lễ hội truyền thống, Tập quán xã hội và tín ngưỡng: Hội diều làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội (QĐ số: 372/QĐ-BVHTTDL).

5- Lễ hội truyền thống: Lễ hội Chùa Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội (QĐ số: 373/QĐ-BVHTTDL).

6- Nghề thủ công truyền thống: Nghề làm bánh tráng Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng (QĐ số: 374/QĐ-BVHTTDL).

7- Nghề thủ công truyền thống: Nghề dệt thổ cẩm của người Xtiêng, tỉnh Bình Phước (QĐ số: 375/QĐ-BVHTTDL).

8- Nghề thủ công truyền thống: Nghề làm đường thốt nốt của người Khmer, huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang (QĐ số: 376/QĐ-BVHTTDL).

9- Lễ hội truyền thống: Lễ hội Đom Lơng Néak Tà của người Khmer, tỉnh Trà Vinh (QĐ số: 377/QĐ-BVHTTDL).

10- Lễ hội truyền thống: Lễ hội đua thuyền xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (QĐ số: 378/QĐ-BVHTTDL).

11- Nghề thủ công truyền thống: Nghề dệt của người Thu Lao, huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai (QĐ số: 379/QĐ-BVHTTDL).

12- Nghề thủ công truyền thống: Nghề làm nhà tre, dừa ở Cẩm Thanh, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (QĐ số: 380/QĐ-BVHTTDL).

13- Nghề thủ công truyền thống: Nghề đan võng ngô đồng ở Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (QĐ số: 381/QĐ-BVHTTDL).

14- Tiếng nói, chữ viết: Chữ Nôm của người Dao, tỉnh Thái Nguyên (QĐ số: 382/QĐ-BVHTTDL).

15- Tri thức dân gian: Nghệ thuật may, thêu trang phục của người Dao, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ; xã Liên Minh, xã Nghinh Tường, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (QĐ số: 383/QĐ-BVHTTDL).

16- Lễ hội truyền thống: Lễ hội Văn Thánh Miếu, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (QĐ số: 384/QĐ-BVHTTDL).

17- Nghệ thuật trình diễn dân gian: Nghệ thuật Hát Bội, tỉnh Vĩnh Long (QĐ số: 385/QĐ-BVHTTDL).

18- Tập quán xã hội và tín ngưỡng: Lễ cầu mùa (Mí Nhung Hơi) của người Pà Thẻn, xã Tân lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang (QĐ số: 386/QĐ-BVHTTDL).

19- Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát Páo dung của người Dao, tỉnh Hà Giang (QĐ số: 387/QĐ-BVHTTDL).

20- Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát Ví của người Tày, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (QĐ số: 388/QĐ-BVHTTDL).

21- Lễ hội truyền thống, Tập quán xã hội và tín ngưỡng: Lễ hội Cầu ngư làng Cam Lâm, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (QĐ số: 389/QĐ-BVHTTDL).

22- Nghề thủ công truyền thống, Tri thức dân gian: Nghề làm bột gạo Sa Đéc, xã Tân Phú Đông và Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (QĐ số: 390/QĐ-BVHTTDL).

23- Tập quán xã hội và tín ngưỡng: Lễ cúng thần rừng (Yang Brê) của người Mạ, thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông (QĐ số: 391/QĐ-BVHTTDL).

24- Lễ hội truyền thống: Lễ hội cầu mưa của người Thái Trắng, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (QĐ số: 392/QĐ-BVHTTDL).

25- Tập quán xã hội và tín ngưỡng: Mo Mường, tỉnh Đắk Lắk (QĐ số: 393/QĐ-BVHTTDL).

26- Nghệ thuật trình diễn dân gian: Nghệ thuật Chèo ở Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ (QĐ số: 394/QĐ-BVHTTDL).

Theo các Quyết định, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

THANH DANH

;